Na Broumovsku se narodila vlčata, dokazují to záběry z fotopastí

Vlci, kteří se na Broumovsku usadili na podzim roku 2015 [1], přivedli letos na jaře na svět minimálně dvě mláďata. Rozmnožování potvrdili během léta pracovníci Hnutí DUHA Olomouc nahraným vlčím vytím a také záběry z fotopastí. V broumovském výběžku se tak nyní prokazatelně pohybují minimálně čtyři vlci. Sestřih záběrů hrajících si broumovských vlčat mění dosavadní pohled na rozšíření vlka obecného v České republice: https://youtu.be/ww8zGAOpr00

První rozmnožování vlků na našem území po více než sto letech bylo v roce 2014 zaznamenáno v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Vlci se zde úspěšně rozmnožují již třetí rok po sobě [2] [3]. Znovuosídlení Broumovska vlky a jejich rozmnožování jen potvrzuje trend návratu těchto dříve vyhubených šelem do české krajiny. V České republice se nyní prokazatelně rozmnožily dva páry vlků.

Hnutí DUHA Olomouc provedlo na Broumovsku v uplynulých týdnech intenzivnější monitoring zaměřený především na sběr trusu pro analýzu DNA a potravní testy. Výsledky těchto analýz jednoznačně určí původ vlků i složení jejich potravy.

Širší okolí výskytu broumovské vlčí smečky poskytuje dostatek kořisti, jako třeba muflony či srnce. Právě regulací těchto přemnožených, divoce žijících kopytníků přispívají vlci k ozdravení celého ekosystému.


V oblasti však byly zaznamenány také škody na hospodářských zvířatech, které vyplývají zejména z nedostatečné ochrany pasoucích se zvířat. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto chovatelům kromě poradenské činnosti a pomoci při zjištěných škodách nabízí také zapůjčení elektrických síťových ohradníků a zdrojů. Zkušenosti z německé Lužice, kde odhadem žije stovka vlků, ukazují, že škodám je možné předcházet.  

Hnutí DUHA Olomouc nabízí v rámci právě připravovaného projektu chovatelům ovcí v oblastech, které vlci nově osídlují, také zakoupení pasteveckých psů k ochraně stád, zapůjčení elektrických ohradníků a další odborné konzultace.

Videozáznam byl pořízen v rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ (více na http://monitoring.selmy.cz), na kterém spolupracuje Hnutí DUHA Olomouc, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Univerzita Karlova, Ostravská univerzita a Správy Krkonošského národního parku a Národního parku České Švýcarsko.

Miroslav Kutal, odborník na ochranu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc, řekl:

„Postupný návrat vlků do Čech souvisí s rozšiřujícími se nížinnými populacemi vlků v Německu a západním Polsku, kde žije dohromady kolem sedmdesáti vlčích smeček. Záběry vlčat na Broumovsku jsou jedinečné a dokazují, že i v naší krajině mohou šelmy trvale žít, pokud jim to dovolíme. Jak ukazují zkušenosti z řady evropských zemí včetně sousedního Německa, výskyt vlků není v protikladu s chovem ovcí, ale pro snížení škod existují preventivní opatření. Hnutí DUHA i státní ochrana přírody proto s chovateli o problémech debatují a nabízejí jim podporu.“

Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Východní Čechy, Správy CHKO Broumovsko, řekl:
„Když jsme se před třemi lety dozvěděli o ojedinělém výskytu vlků, kteří přes Broumovsko pouze migrovali, nenapadlo nás, že se zde v tak krátkém období budeme setkávat s vlky pravidelně. Podle pozorování a pobytových stop zjištěných během uplynulého roku však můžeme říci, že s vlky je potřebné v oblasti počítat dlouhodobě. Vlci do naší krajiny patří a právě proto se snažíme místním chovatelům hospodářských zvířat nabízet účinnou podporu.“

Petr Urban, předseda Okresního mysliveckého spolku Náchod, řekl:
„Výskyt vlka na Broumovsku dokazuje systematičnost a důslednost současné právní úpravy na úseku ochrany přírody a krajiny jak České republiky, tak Evropské unie. Zlepšení přírodních podmínek na čím dál rozsáhlejších území celé Evropy zvyšuje perspektivu existence vlka a s tím spojenými zvyšujícími se stavy této šelmy. Toto všechno s sebou samozřejmě nese i negativa v podobě nesouhlasu části veřejnosti. Příchod takového druhu na území, kde byl dávno vyhuben kvůli škodám na různých aktivitách člověka, je asi v současnosti nejčastějších argumentem. Tak jako výskyt dalších druhů, možnost výskytu vlka v závislosti na jeho ochraně byl předpokládán. A to ne jestli, ale kdy. Proto je v tuto chvíli třeba seriózní a konstruktivní debaty se zainteresovanými subjekty, jak ze strany ochrany přírody, tak i zemědělci a myslivci.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Vlka na Broumovsku zachytila fotopast: http://broumovsko.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/tiskove-zpravy/vlka...

[2] Vlčí smečka v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj se opět rozrostla: http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/potvrzeno-vlci-smecka-v-chko-kokorins...

[3] Další záběry vlků z CHKO Kokořínsko-Máchův kraj:
https://www.youtube.com/watch?v=V_OiJBgkunk
https://www.youtube.com/watch?v=L-tgao-HJ94Přílohy: fotografie broumovských vlků

Šítky aktuality: