MŽP usiluje o vyšší znečištění z elektrárny Chvaletice. Ekologické organizace a obec nesouhlasí

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace, místní spolek Zelená pro Pardubicko, expertní skupina Frank Bold a obec Veltruby kritizují podle jejich názoru absurdní aktivitu Ministerstva životního prostředí v kauze elektrárny Chvaletice.  Ministerstvo totiž podalo tzv. kasační stížnost (opravný prostředek) proti soudnímu rozsudku, který zrušil nezákonnou emisní výjimku pro tuto uhelnou elektrárnu [1]. Fakticky tak ministerstvo namísto zájmů občanů a životního prostředí hájí postup znečišťovatele - společnosti SevEn Energy - a  usiluje o to, aby elektrárna mohla místo snížení emisí rtuti a oxidů dusíku na úroveň platných limitů pokračovat šest let v jejich několikanásobném překračování. Programové prohlášení vlády Petra Fialy přitom říká: “Omezíme udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek.” [2]

 

Organizace a obec upozorňují, že pokud se prokáže, že elektrárna bude kvůli omezení dodávek zemního plynu dočasně potřeba, tak účinný způsob, jak zajistit její fungování v nejbližší budoucnosti, je rychlé udělení kratší výjimky maximálně do srpna 2023. Tento postup by byl v souladu s rozsudkem krajského soudu, který na počátku března díky žalobě připravené expertní skupinou Frank Bold nezákonnou výjimku zrušil. K řešení situace vyzvaly otevřeným dopisem [3] ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou. 

 

Kasační stížnost nemá automaticky odkladný účinek, takže úředníci krajského úřadu Pardubického kraje nyní musí bezodkladně změnit integrované povolení tak, aby obsahovalo zákonné limity platné bez udělení výjimky. Mluvčí úřadu již před časem oznámil, že tento proces začne do konce března. [4] Pokud by provozovatel do uvedení povolení do souladu s emisními limity nezvládl snížit emise pro rtuť pod zákonný limit, musel by elektrárnu dočasně uzavřít. Záleží to však do velké míry na vůli provozovatele - emisní limit pro rtuť lze na zařízení splnit díky instalaci technologie dávkování aktivního uhlí [5], kterou lze provést v řádu několika týdnů. Pokud by provozovatel díky instalaci dávkování aktivního uhlí splnil limit pro rtuť a neplnil jen limit pro oxidy dusíku, stačilo by mu dočasně omezit provoz a následně urychleně vyladit stávající technologii ke snižování emisí oxidů dusíku, která je podle vyjádření provozovatele ke splnění emisního limitu sama o sobě dostačující.

 

Opatření vedoucí ke snížení emisí pod zákonný limit může provozovatel udělat kdykoli v době trvání výjimky, jak dokazuje například aktuální případ teplárny Trmice, která dostala výjimku do konce roku 2022, ale dokázala limity splnit už nyní a výjimku si nechala téměř o rok dříve ukončit. [6] 

 

Převážná většina provozovatelů (celkem 92 ze 110 velkých spalovacích zařízení) navíc přijala před účinností nových emisních limitů dostatečné kroky ke splnění emisních limitů a žádnou výjimku ani nepotřebují. Neochota provozovatele Elektrárny Chvaletice snižovat za zařízení emise toxické rtuti na zákonný emisní limit je tedy v kontextu České republiky spíše ojedinělou, a vstřícný přístup úřadů ji podle ekologických organizací zvýhodňuje oproti ostatním provozovatelům.

 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Ministerstvo životního prostředí hájí přehnaně dlouhou výjimku z emisních limitů a zcela nepochopitelně tak usiluje o to, aby uhelná elektrárna Chvaletice mohla do ovzduší vypustit více toxické rtuti a škodlivých oxidů dusíku. Spor může trvat několik let a elektrárna mezitím bude muset stát. Upozorňujeme, že pokud se prokáže nutnost dočasného provozu elektrárny kvůli výpadku ruského plynu, tak má ministerstvo možnost udělit kratší výjimku v souladu s rozsudkem soudu.”  

 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

“Provozovatel elektrárny Chvaletice v žádosti o výjimku napsal, že všechny technologie potřebné pro snížení emisí již má nainstalované nebo je dokáže rychle pořídit. Soud mu proto výjimku zrušil, že je nesmyslně dlouhá. Nyní může provozovatel dokázat, že v žádosti nelhal, a emise skutečně snížit. Pokud je nesníží, může mít problémy, které mohou vést i k uzavření elektrárny. V takovém případě bude muset počkat na udělení výjimky, která bude tentokrát platit jen do příštího roku. Volba je teď na něm.”

 

Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje, říká:

“V kauze jsme bohužel svědky toho, jak české úřady místo veřejného zájmu na ochraně životního prostředí a lidského zdraví háji soukromé zájmy provozovatele jedné z nejšpinavějších hnědouhelných elektráren. Nejenže ani měsíc po zrušení nezákonné výjimky krajský úřad Pardubického kraje do integrovaného povolení Elektrárny Chvaletice nepřepsal emisní limity, které již od srpna 2021 platí po celé Evropě pro drtivou většinu ostatních provozovatelů. Ministerstvo životního prostředí se nyní navíc rozhodlo hájit zájmy provozovatele elektrárny před Nejvyšším správním soudem. Pokud bude tato snaha o obcházení emisních limitů státními orgány pokračovat, hrozí jim postih a pokuty ze strany Evropské komise. A co je ještě horší, tu nadbytečně vypuštěnou toxickou rtuť ze životního prostředí z našich potravin a půdy už nikdo nedostane pryč.”


Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko, říká:

“Jako místní spolek budeme sledovat, jestli se krajský úřad a také Ministerstvo životního prostředí zachovají podle zákona a budeme nadále vyžadovat, aby chránily naše zdraví a životní prostředí, více než zájmy provozovatele uhelné elektrárny.”


Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/soud-zrusil-emisni-vyjimku-pro-chvaletice-uhelna-elektrarna-musi-plnit-limity-nebo-zastavit

[2] https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/#zivotni_prostredi 

[3] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/04/emisni_vyjimky_otevreny_dopis_mzp_nno_mistni_2022_04_04.pdf

[4] „Krajský úřad nezávisle na podané kasační stížnosti zahájí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení v termínu do konce měsíce března,“ potvrdil MF DNES mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje Dominik Barták.

Viz článek “Potíže: Co s elektrárnou, která je bez emisní výjimky”, 26. března 2022, MF DNES Pardubický kraj, strana 14, autor: David Půlpán 

[5] https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivn%C3%AD_uhl%C3%AD

[6] https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=A2847B576D143B75C125880D001EAA33&action=openDocument