MŽP hází své recyklační plány do popelnice

Ministerstvo životního prostředí systematicky sabotuje svůj vlastní, dva roky starý plán, kterým chtělo zvýšit recyklaci odpadků. Poukazuje na to nová analýza Hnutí DUHA, která dokumentuje jednotlivé kroky Ambrozkova úřadu [1]. 
Vláda v červnu 2003 schválila plán nakládání s odpady na příštích deset let, který navrhl Libor Ambrozek. Program počítal s postupným zvýšením recyklace komunálního odpadu na 50 %, tedy na dnešní úroveň Německa či Rakouska. Stát by podle něj neměl nadále financovat skládkování či pálení odpadků. Finanční podpora se naopak zaměří na lepší recyklační služby pro domy a byty. Zatímco popelnice totiž stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad musí lidé chodit často stovky metrů daleko. Ministerstvo však během dvou let, které od té doby uplynuly:

  • Nenavrhlo ani jediné opatření, které by plán pomohlo splnit. Otevřeně přitom prohlašuje, že se o tento úkol nehodlá starat. Například na otázku, jak hodlá zajistit splnění vládního rozhodnutí, že recyklační služby budou hlavní prioritou státního financování odpadových projektů, odpovědělo, „aby taková doporučení adresovalo Hnutí DUHA především obcím“.
  • Podobně se odmítá zabývat zvýšením poplatků za skládkování, ačkoli interní analýza ministerstva přiznává, že bez zdražení skládek se nepodaří recyklaci zvýšit.
  • Ve svých interních materiálech napadá vládní záměr zvýšení recyklace. Pracovní skupina MŽP jej dokonce označila za „ohrožení dalšího žádoucího vývoje problematiky“.
  • Vydalo oficiální metodiku pro odpadové projekty placené z evropských fondů, ve které chtělo zablokovat podporu zařízení na odstraňování zbytkového odpadu, jež jsou důležitou součástí recyklačních programů. Tím by prakticky zabránilo financování recyklace. Argumentovalo přitom, že tyto technologie nesplní evropské směrnice, ačkoli se v řadě zemí EU běžně provozují. MŽP nakonec muselo metodiku v srpnu stáhnout.
  • Ve stejném dokumentu plánovalo stavbu asi čtrnácti spaloven, ačkoli vládní plán jejich státní financování výslovně vylučuje.
  • Neustále mění stanovisko k oficiální klasifikaci českých spaloven, na které záleží, zda budou moci k pálení dovážet odpadky ze zahraničí.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Stát a radnice musí zlepšit recyklační služby pro naše domy a byty, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Zatímco popelnice dnes stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad se musíme vydat o ulici nebo dvě dál. Ale ministerstvo pro to během dvou let od schválení plánu na zvýšení recyklace neudělalo vůbec nic. Naopak dává nahlas najevo, že se tímto úkolem nehodlá zabývat. Potíž tkví v tom, že v této věci neřídí vláda a ministr Ambrozek úředníky, nýbrž úředníci ministra Ambrozka a vládu. Pokud se jim vládní rozhodnutí nelíbí, prostě jej neplní a krok za krokem otevřeně sabotují.“ 
Poznámky:  [1] Kropáček, I: Papírová recyklace: Ministerstvo životního prostředí dva roky sabotuje vládní politiku, kterou samo navrhlo, Hnutí DUHA, srpen 2005. Kompletní studie je ke stažení zde.