MPO chce razantně seškrtat zákony, jež chrání zdraví

Ministr průmyslu a obchodu připravuje program razantního seškrtání klíčových zákonů, které chrání zdraví veřejnosti. Své požadavky vypočítává v rozsáhlém materiálu, který se dostal do rukou Hnutí DUHA.
 
Některé návrhy vrací české zákony zpět na začátek devadesátých let. Milan Urban mimo jiné:
 
·         Chce úplně zrušit poplatky, které uhelné elektrárny, hutě, chemičky, spalovny odpadu, rafinérie a další znečišťovatelé hradí za vypouštění škodlivých exhalací do vzduchu.
 
·         Kritizuje zákon, podle kterého bude každý od září letošního roku moci z veřejného registru zjistit, kolik toxických látek vypouští do vzduchu nebo do řeky továrna v jeho městě. Podle MPO by tak lidé zjistili, že znečištění poškozuje jejich zdraví, což by mohlo „vyústit až do podávání žalob vůči podnikům na znečišťování prostředí s možnými potencionálními zdravotními dopady a tím i vyvolávání neklidu u obyvatelstva“.
 
·        Požaduje snížit nebo zrušit důležité standardy, které omezují exhalace do ovzduší a vypouštění škodlivých látek do řek – aniž by se jakkoli zabýval otázkou, jaké budou zdravotní důsledky vyššího znečištění na lidi v sousedství.
 
·         Navrhuje, aby si ministerstva sama sobě připravovala ekologické posudky na své návrhy vládních koncepcí a sama sobě si také vydávala hodnotící stanoviska. Takový návrh přitom Poslanecká sněmovna v roce 2003 velkou většinou hlasů zamítla.
 
·        Chce, aby vláda odebrala ministerstvu životního prostředí kompetence v recyklaci řady odpadů – autovraků, elektrošrotu, starých pneumatik, vyjetého oleje aj. – a předala je MPO.
 
Hnutí DUHA povede proti plánům ministra průmyslu kampaň s cílem zachovat ochranu zdraví a kvality života veřejnosti před znečištěním.
 
Podrobnější údaje o Urbanově programu v informačním listu na
www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/mpo_skrty_zakonu.pdf
 
 
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Materiál ministerstva průmyslu doslova bere dech. Že vládní materiál otevřeně požaduje před lidmi utajovat exhalace toxických látek, neboť by se mohli dozvědět o dopadech znečištění na své zdraví a bránit se, je prostě skandální. Plán počítá s razantním seškrtáním některých z nejdůležitějších českých ekologických zákonů, které chrání zdraví a kvalitu života každého z nás. Ministerstvo chce škrtnout důležité standardy, které omezují vypouštění škodlivých látek z průmyslu do vzduchu a řek, a přitom se vůbec nezabývalo dopady, jaké bude větší znečištění mít na zdraví lidí. Přitom dobré ekologické zákony podporují inovace, nové technologie a modernizaci průmyslu a konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. Záměr ministra průmyslu dát přednost profitu několika velkých, obstarožních znečišťovatelů před zdravím občanů a svých voličů je pikantní první výkop do příprav na volební kampaň.“