Ministryně Marta Nováková návrhem slabé podpory obnovitelných zdrojů zadělává na malér

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie podporu OZE jen odkládá

Pět let trvající stagnace obnovitelných zdrojů v ČR se může nepříjemně protáhnout. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), který připravilo a do mezirezortního připomínkování poslalo ministerstvo průmyslu [1]. Klíčovým problémem zákona je navázání finanční podpory na plnění Národního integrovaného klimaticko-energetického plánu, který ovšem dosud nebyl zveřejněn. Bude-li jej Česká republika plnit, další rozvoj obnovitelných zdrojů se konat nebude.

Cílem podpory OZE by však nemělo být především plnění evropských závazků, ale náš vlastní zájem na rozvíjení domácích čistých a nevyčerpatelných zdrojů. S neperspektivitou jaderné energetiky a nutností odstavovat uhelné elektrárny kvůli jejich negativnímu dopadu na klimatické změny zůstávají obnovitelné zdroje jediným možným domácím řešením. Proto zástupci moderních a progresivních odvětví společně s obcemi již řadu let volají po vytvoření stabilních podmínek pro rozvoj OZE [2]. K důslednějšímu využívání moderních a čistých zdrojů energie vybízí i EU, naposledy v letos schválené Směrnici o obnovitelných zdrojích [3].

Předložená novela také zcela opomíjí obnovitelné projekty obcí a místních lidí. Návrh tak jde nejen proti snaze EU posilovat roli spotřebitelů a samovýrobců energie, ale i proti pozitivním zkušenostem ze západních zemí. Země, kde se obnovitelným zdrojů daří, jsou totiž zpravidla ty, kde se na rozvoji velkou měrou podílí i veřejnost.

Podle důvodové zprávy k předkládané novele zákona bude ministerstvo v návrhu Národního integrovaného klimaticko-energetického plánu počítat s cílovou hodnotou podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě ve výši 20,8 % pro rok 2030 (oproti současným 15 %) [4]. Výši českého příspěvku ke splnění evropského cíle pro OZE na úrovni 32 % pro rok 2030 bude Česká republika vyjednávat s Evropskou komisí. Jako země s významným nevyužitým potenciálem obnovitelných zdrojů máme reálnou možnost svůj příspěvek zvýšit minimálně na 24 %.


Na aktuální české produkci z obnovitelných zdrojů se stále nejvyšší měrou (dvěma pětinami) podílí vytápění domácností biomasou [5]. Při nízkém cíli pro rozvoj OZE a zároveň zvýšení efektivity při vytápění biomasou (zateplením domů, využitím účinnějších kotlů) by to znamenalo omezení podpory pro nové OZE, např. pro větrné elektrárny. Rozvoj OZE i efektivnější nakládání s energií jsou žádoucí, neměly by si však stanovením nízkého limitu pro rozvoj OZE konkurovat.   

Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:
“Z návrhu nového zákona o podporovaných zdrojích energie z dílny ministerstva průmyslu by se mohlo zdát, že v případě rozvoje obnovitelných zdrojů je hlavní prioritou České republiky vyjednat si v Bruselu nízký cíl rozvoje OZE - a pak jej hlavně nepřekročit. Potřebujeme však přesně opačný přístup. Do roku 2030 musíme výrazně snížit spotřebu uhlí a obnovitelné zdroje jsou jedinou domácí cestou, jak jej nahradit. Další odklad restartu obnovitelných zdrojů by byl hrubou chybou, která by se nám za několik let škaredě vymstila. Proti mechanismům finanční podpory navržených v novém zákoně máme jednu významnou výhradu - zákon nezaručuje, že budou vůbec spuštěny. Návrh zákona ve skutečnosti podporu OZE jen odkládá.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Návrh byl v pátek 9.11. předložen do meziresortního připomínkového řízení a je dostupný na https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB6CFJNO2

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vznikla-nova-koalice-pro-komunitni-obno...

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/evropska-unie-podil-obnovitelnych-zdroj...

[4] Důvodová zpráva k novele zákona o podporovaných zdrojích energie, strana 3

[5] A. Bufka, J. Veverková, D. Andronic: Obnovitelné zdroje v roce 2017, MPO, Praha 2018

 

 

 

Tisková zpráva byla podpořena Ministerstvem životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska ministerstva.

MZP logo

Šítky aktuality: