Ministři Nekula a Síkela ohrozili cíle ke snižování pesticidů navzdory argumentům více než 700 vědců

Evropští energetičtí ministři včetně ministra Jozefa Síkely včera formálně přijali požadavek na nové “hodnocení dopadů” navrhované legislativy pro omezení pesticidů. [1] Kvůli potřebnému času na zpracování tak hrozí, že se návrh nařízení “o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin” nestihne projednat do dalších evropských voleb a spadne pod stůl. Jsou tím ohroženy stěžejní cíle Zelené dohody pro Evropu v oblasti ochrany půdy a biodiverzity. Požadavek byl schválen navzdory výzvě více než 700 evropských vědců [2] i iniciativě Zachraňme včely a farmáře, kterou podepsalo přes milion evropských občanů. [3] Zásadní požadavek vzhledem k zemědělství schvalovali energetičtí ministři kvůli neobvyklému postupu zvolenému ministrem Zdeňkem Nekulou.

Požadavek zpracovalo ministerstvo zemědělství v rámci své předsednické role a podsunulo jako technický bod přijatý bez jakékoli diskuze do energetické Rady EU, která s tématem nemá nic společného, to vše proto, aby byl požadavek přijat ještě v rámci českého předsednictví. [3] [4] Evropská komise tak nyní do 6 měsíců musí zpracovat nové tzv. hodnocení dopadů, ačkoli již podobné hodnocení jednou zpracovávala. Někteří evropští ministři zemědělství zcela v souladu s argumenty agrobyznysové lobby [5] odůvodnili požadavek o nová data válkou na Ukrajině a obavami o potravinovou bezpečnost.

To však jasně rozporuje ve své výzvě přes 700 evropských vědců, kteří varovali před zdržováním plnění evropských zelených cílů. Podle nich je potenciální získání nových poznatků z hodnocení dopadů “velmi pochybné, protože dlouhodobé výzvy, kterým evropský potravinový systém a stav biodiverzity čelí, se od vypuknutí války na Ukrajině nezměnily.” Zdůraznili také, že “nezpožděné naplnění cílů na omezení pesticidů (…) je stále věcí největší důležitosti k zastavení a zvrácení úbytku biodiverzity”, protože “intenzivní používání pesticidů v zemědělství je silně spojeno s úbytkem hmyzu, ptáků, biodiverzity v pozemních i vodních systémech a se škodlivými dopady na zdraví veřejnosti”. Upozornili také, že právě kvůli nedostatku závazných cílů se nedaří plnit stávající legislativa, tzv. Směrnice o udržitelném používání pesticidů, která platí již od roku 2009.
 
Požadavek byl ministry přijat paradoxně v den, kdy byla v rámci COP 15 v Montrealu přijata dohoda o snaze zastavit úbytek biodiverzity. Jedním z cílů této dohody je i omezení rizik vyplývajících z používání pesticidů o 50 % do 2030. [6] To je přitom i jeden z cílů Zelené dohody pro Evropu a strategie Farm to Fork.

Zásadní nyní bude, jak rychle Evropská komise hodnocení dopadů zpracuje a v jaké míře budou pokračovat jednání o návrhu nařízení.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Tohle žeru Hnutí DUHA, řekl:
„Pokud tato zásadní legislativa o snižování negativních dopadů pesticidů spadne kvůli nedostatku času pod stůl, bude to i nemalou vinou ministra Nekuly. Proto by měl teď udělat vše pro to, aby jednání rychle a konstruktivně pokračovala, místo toho, aby hledal další zástupné důvody, jak jednání zdržovat. Jinak nebude jasné, zda více nenaslouchá agrobyznysové lobby než vědcům.”

“Od ministra Nekuly často slyšíme, jak je Česká republika v pesticidech oproti jiným státům dobrá. Na ministerstvu ale dobře vědí, že taková porovnatelná data napříč Evropou neexistují a nelze to tedy tvrdit. Co naopak vidíme jasně, je všudypřítomnost pesticidů ve vodách či půdě, a to mnohdy i v nadlimitních množstvích či ve formě hustých koktejlů, nebo nebezpečný úbytek biodiverzity v zemědělské krajině.” [7]

“Právě úbytek biodiverzity, zničená půda a dopady klimatických změn mohou v dlouhodobém, ale stále častěji již i v krátkodobém pohledu ohrozit naši schopnost vypěstovat dostatek potravin. Proto potřebujeme silnou legislativu v oblasti pesticidů a potřebujeme ji rychle.”

Poznámky:
[1] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/council-calls-for-a-complementary-impact-assessment-on-the-sustainable-use-of-plant-protection-products-proposal/

[2] https://zenodo.org/record/7456252#.Y6Dm0xWZM2x  

[3] https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2022/12/Open-Letter-ECI-to-Council.pdf

[4] https://www.arc2020.eu/cop-out-19th-dec-council-pesticide-regulation-sur/

[5] https://www.desmog.com/2022/12/09/eu-farming-reforms-pesticides-targets-in-peril-lobbyists-exploit-ukraine-war/

[6] https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf
“TARGET 7
Reduce pollution risks and the negative impact of pollution from all sources, by 2030, to levels that are not harmful to biodiversity and ecosystem functions and services, considering cumulative effects, including: (...); reducing the overall risk from pesticides and highly hazardous chemicals by at least half including through integrated pest management (...)”
[7] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2022/11/position_paper_k_pesticidum_-_pro_mze-1_0.pdf