Ministr Urban navrhuje fintu na severočeské obce

Ministr průmyslu a obchodu navrhuje kroky, které by v důsledku mohly vést k vyvlastnění domů a pozemků v severočeských obcích ohrožených postupem uhelných dolů i proti vůli majitelů. Varuje před tím právní analýza, kterou dnes společně publikovala ekologická organizace Hnutí DUHA a Ekologický právní servis – nevládní organizace právníků a studentů práv.
Milan Urban totiž ve svém návrhu státní energetické koncepce požaduje "definovat veřejný zájem v energetice, vč…způsobů respektování jeho výstupů". Zároveň navrhuje zrušit limity těžby, které chrání obce před postupem uhelných dolů. V příloze ke koncepci ovšem dodává, že "krajním opatřením pro podporu racionální těžby HU [hnědého uhlí] za hranicemi současných limitů těžeb je definování pojmu veřejného zájmu". Prohlášení těžby za veřejný zájem je nezbytné, aby úřady mohly vyvlastňovat domy v ohrožených obcích, které majitelé odmítnou prodat.
V původním návrhu koncepce z června 2003 tento bod vůbec nebyl. Ministerstvo jej doplnilo na základě požadavku Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, lobbyistického sdružení převážně uhelných společností. V podkladové analýze ke koncepci ministerstvo v září přiznalo, že ani zrušení limitů "nemusí být dotažené do povolení…těžby, nebude-li existovat možnost použít jako mezní případ institut veřejného zájmu".
Právní analýza Ekologického právního servisu a Hnutí DUHA zároveň upozorňuje, že zákony umožňují povolit těžbu i přes výslovný nesouhlas postižených obcí.
Analýza také srovnala hlavní právní argumenty ministra průmyslu a obchodu i jeho podřízených s platnými zákona i s původním usnesením vlády z roku 1991. Poukazuje přitom na to, že řada argumentů vůbec neodpovídá skutečnému znění. MPO například tvrdí, že se postavení obcí při rozhodování o těžbě za posledních dvanáct let změnilo, ale příslušné paragrafy jsou ve skutečnosti prakticky identické.
Právník Jiří Nezhyba z Ekologického právního servisu řekl:
„Zrušení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí, které za veřejný zájem prohlašují zachování těžbou nedotčené krajiny a osídlení, by odstranilo klíčovou překážku pro případné vyvlastňování v ohrožených obcích. Ty by byly reálně bez šance těžbě na svém území zabránit.“
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Argumenty ministra Urbana znějí na první pohled dost mírumilovně. Podrobnější pročítání příloh a podkladů k jeho plánu ale ukazuje, že by se zanedlouho po zrušení ochrany mohlo bourat bez ohledu na názor obcí a majitelů domů. Postavení obcí při rozhodování o těžbě se za posledních dvanáct let prakticky nezměnilo. Při povolování důlní činnosti mohou pouze podat nezávazné vyjádření a případně se odvolat proti rozhodnutí. Tím jejich vliv končí."
Kompletní analýzu (17 stran) lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/publikace/studie/uhli_pravni_analyza.pdf