Ministr Richard Brabec a vláda musí dočasně odložený antifosilní zákon nahradit účinnými konkrétními řešeními. Zatím nejsou

Ministr životního prostředí Richard Brabec včera odpoledne nečekaně prohlásil, že nepředloží do vlády antifosilní zákon, jak mu ukládá programové prohlášení vlády. Vysvětlil to ekonomickými důvody. Tento důvod však pokulhává, neboť ekonomická analýza negativní dopady neprokázala [1]. Hlavním důvodem, který projednání zákona ohrožuje, je fakt, že ministr dlouho otálel s jeho přípravou a nyní je už málo času na jeho schválení.

Ministr Brabec zdůraznil při prezentaci ekonomické studie k antifosilnímu zákonu jen negativní dopady, ačkoli pozitivní převažují. Její autoři sice opravdu spočetli, že do domácí čisté energie a úspor bude nutné investovat o stovky miliard ročně více, ale také to, že se stovky miliard ušetří na dovozu paliv ze zahraničí. Celkově studie ukazuje nižší ekonomické náklady ve variantě s antifosilním zákonem a říká, že omezení dovozní závislosti by mohlo být prorůstové opatření. Negativní dopad na konkurenceschopnost studie neprokázala vůbec [1].

Ministr opomenul i další pozitivní přínosy přijetí antifosilního zákona, které se ostatně projevily například v případě devět let fungujícího zákona v Británii. Zákon přijalo už sedm evropských zemí. Shrnutí výsledků ekonomické analýzy zákona zahrnující objektivně pozitivní i negativní dopady poskytlo včera Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/aktualne/antifosilni-zakon-bezpecnejsi-efektivnejsi-...

Překážkou pro ministra Brabce, která mu brání splnit programové prohlášení vlády, tak nejsou ekonomické dopady zákona, ale čas zbývající do konce volebního období. Hnutí DUHA proto ministra vyzývá, aby zákon připravil pro svého nástupce. Ve spolupráci s dalšími členy vlády však také musí přijít s účinnými opatřeními, která reálně a urychleně rozběhnou snižování závislosti na fosilních palivech. Vzhledem k znečištění ovzduší, které dusí česká města i venkov a nutnosti urgentního řešení změny klimatu, není možné čekat na přijetí zákona dalších několik let. Ministr Brabec měl na přípravu zákona dost času, avšak nevyužil jej.

Experti Hnutí DUHA spočítali a popsali tři hlavní opatření, která je potřeba připravit:

#1: Střešní solární elektrárny a obecní větrné turbíny
Opatření ušetří 11,6 mil. tun oxidu uhličitého ročně (cca 10 % českých emisí). Je však potřeba odstranit bariéry a nastavit motivační prostředí pro instalaci bezdotačních solárních elektráren na střechy obytných domů, škol, nemocnic, firem či veřejných budov. Zároveň je nutné zavést rozumnou podporu občanských a obecních větrných turbín. Toto opatření by také pomohlo českému průmyslu a vytvořilo přes pět tisíc pracovních míst. Podporují ho také odboráři ze sektoru energetiky. Více na www.hnutiduha.cz/vitr

#2: Konec plýtvání uhlím v zastaralých elektrárnách
Pokud se ČR zbaví nemodernizovaných zastaralých uhelných elektráren [2], ušetří 14 mil. tun oxidu uhličitého ročně. Přitom zůstane i tak vývozcem elektřiny, jen se zbaví většiny ekonomicky značně nevýhodného vývozu. Škody na zdraví a životním prostředí, které platíme všichni v rámci daní či zdravotního a nemocenského pojištění, totiž výrazně převyšují zisky státu z prodeje elektřiny – ty navíc stále klesají [3]. Plány na odstavování uhelných elektráren má šest ze sedmi států G7 [4].

#3: Konec dotování uhelných kotlů a stabilní programy na zateplování domů
Toto opatření ušetří 9 milionů tun oxidu uhličitého ročně. V současné době ministerstvo životního prostředí dotuje prodlužování závislosti českých domácností na uhlí, když z kotlíkových dotací platí i uhelné kotle. Mělo by tedy podporovat pouze čisté obnovitelné zdroje, jako jsou biomasové kotle a tepelná čerpadla. Kromě toho je třeba i do budoucna zajistit stabilní financování pro zateplování domů.

Více čísel najdete v infografice Hnutí DUHA vycházející ze studie: http://hnutiduha.cz/publikace/infografika-jak-parizska-klimaticka-dohoda...

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ministr Brabec nestihne splnit vládní úkol – přijetí antifosilního zákona. Problém však není ve výsledcích ekonomické studie, na něž se odkazuje  – ta jasně ukázala, že snižování emisí skleníkových plynů posílí ekonomiku i energetickou bezpečnost a zabrání ztrátě pracovních míst v upadající energetice. Problém je v tom, že dlouho se zákonem otálel a nyní má pro jeho přípravu a přijetí málo času. Má však čas připravit zákon pro svého nástupce. Vláda navíc musí přijít s účinnými konkrétními opatřeními, která srazí znečištění, jako jsou rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů energie, odstavování zastaralých uhelných elektráren a konec dotování uhelných kotlů.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz,


Poznámky:

[1] 
http://hnutiduha.cz/aktualne/antifosilni-zakon-bezpecnejsi-efektivnejsi-...

[2] Nejedná se o všechny uhelné elektrárny, ale naopak o vybrané zastaralé a nepotřebné: Počerady (uhelné bloky, nikoli nové paroplynové), Chvaletice, Mělník II a III, Tisová a Dětmarovice. V rámci snížení emisí a možného snížení výroby elektřiny může být zvolena i jiná varianta, včetně částečného omezování výroby.

[3] http://www.dotyk.cz/byznys/soumrak-fosilniho-ceska-uhelne-elektrarny-pre...

[4] http://cislotydne.cz/6-2/

Šítky aktuality: