Ministr Richard Brabec v Paříži: Budeme zavádět ambiciózní politiky na ochranu klimatu

„Pro dosažení našich současných a budoucích závazků budeme pokračovat v zavádění a zlepšování ambiciózní a efektivní klimatické politiky na národní úrovni.”

uvedl ministr Brabec.

„Zde v Paříži potřebujeme dosáhnout právně závazné dohody, která zajistí, že růst průměrné teploty Země nepřesáhne dva stupně Celsia oproti předprůmyslové éře. Stejně důležité je, aby nová dohoda umožňovala zvyšování našich ambicí do budoucna,“ řekl právě ve svém projevu na globální klimatické konferenci v Paříži ministr životního prostředí Richard Brabec.  

Organizace Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA, Glopolis a Klimatická koalice vítají, že se český ministr životního prostředí přihlásil ke spoluzodpovědnosti za změnu klimatu a k nezbytnosti zvyšovat úsilí ke zmenšování emisí skleníkových plynů. 

Vyjádření ovšem ostře kontrastuje s návrhem Surovinové politiky ČR ministra průmyslu Jana Mládka, který navrhuje znovu zavést vyvlastňování kvůli těžbě, zpochybňuje vládní usnesení o zachování limitů na velkolomu ČSA a dokonce navrhuje zabývat se úplně novými ložisky hnědého uhlí [1]. 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: 

„Ministr Brabec to popsal přesně. V ČR už povedlo třeba rozjet zateplování domů - ale zároveň je potřeba naši klimatickou politiku zlepšovat. Stále jsme ale evropským rekordmanem v podílu skleníkových emisí na osobu.“

„V programovém prohlášení vlády má ministr Brabec za úkol připravit antifosilní zákon, který stanoví tempo snižování emisí skleníkových plynů, tedy závislosti na fosilních palivech. A do zítřka má ještě možnost rozporovat plány ministra průmyslu Mládka, který v aktuálním návrhu Surovinové politiky ČR prosazuje udržení závislosti na uhelných dolech a dovozu plynu.“

František Marčík, analytik centra Glopolis, řekl:

„Francie a Německo v minulých dnech podpořily záměr, aby nová dohoda, o níž se v Paříži jedná, směřovala k maximálnímu průměrnému oteplení Země o 1,5° C oproti úrovni před průmyslovou revolucí. To požadují nejen desítky nejvíce ohrožených zemí, ale také rostoucí počet vědců. Ačkoli ministr Brabec tento požadavek výslovně nepodpořil, lze jeho slova vnímat jako příslib, že česká vláda prosadí důraznější opatření na snížení emisí přinejmenším na domácí půdě.”

Petra Honcová, koordinátorka Klimatické koalice, řekla:

Je skvělou zprávou, že se chce ministr Brabec zasadit o zavedení řady politik na ochranu klimatu. Škoda, že tato jeho slova jsou poněkud lichá v porovnání se skutečným zněním dokumentů, jako je aktualizovaná Státní energetická koncepce, která se ve skutečnosti o rapidní snížení emisí ze strany České republiky nezasadí. Ochrana klimatu z pohledu příspěvků České republiky je tak pořádnou výzvou.”

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 

 Poznámky:

 

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/vyvlastnovat-zpochybnit-limity-tezby-hledat-nova-loziska-hnedeho-uhli

Šítky aktuality: