Ministr Richard Brabec bude zítra v Bruselu skládat účty z špinavého ovzduší. Řešení přitom leží na stole

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Greenpeace ČR

Ministr životního prostředí Richard Brabec bude zítra spolu se svými kolegy z dalších států EU jednat v Bruselu s eurokomisařem pro životní prostředí Karmenu Vellou. Má přitom velký problém. Jsme zemí, která neplní dohodnuté limity pro znečištění v ovzduší a porušuje tím české zákony. Proto také běží řízení o porušování Smlouvy o fungování EU, které může vyústit v žalobu na ČR [1]. V ČR žije šedesát procent lidí v oblastech s překračovanými limity pro prach v ovzduší [2], 12 000 lidí ročně vlivem znečištění zemře [3].

Český ministr však může eurokomisaři Vellovi lehce doložit, že ČR chce - v zájmu ochrany zdraví svých občanů a přírody - ovzduší vyčistit a že má k tomu účinná řešení. Hnutí DUHA a Greenpeace upozorňují, že ministr Brabec může v Bruselu přednést a pak hlavně spolu s celou vládou a parlamentem doma prosadit:

●    Zákaz výjimek z nových evropských limitů pro vypouštění znečištění z uhelných elektráren. Není důvod, aby uhelné elektrárny neplnily limity, které jsou podstatně mírnější, než jaké si stanovila například Čína [4]. Uhelné elektrárny - vyrábějící hlavně pro vývoz elektřiny - mají být navíc výrazně utlumovány dle Státní energetické koncepce ČR [5], volebního programu ANO i Programového prohlášení vlády [6]. Odpůrci současných emisních limitů z elektrárenských firem tvrdí, že jejích zavádění by bylo příliš nákladné. Přehlížejí ale přitom, že na provoz uhelných elektráren všichni doplácíme formou tzv. externích nákladů desítky miliard korun ročně. Podle výpočtů vědců z Univerzity Karlovy způsobuje 17 největších českých uhelných elektráren externí náklady ve výši 51 miliard korun ročně (zejména formou škod na lidském zdraví a zhoršování změn klimatu) [7]. Přísnější limity nevyhnutelně povedou k tomu, že se znečištění sníží - a s ním i množství peněz, kterými ČEZu, Pavlu Tykačovi a Danielu Křetínskému na jejich podnikání nedobrovolně přispíváme.  

●    Reformu kotlíkových dotací tak, aby peníze byly přístupné i chudým domácnostem na výměnu starých kamen. Pro dotace také musí ministr zajistit další zdroje (zejména připravit motivační danění škod na zdraví a životním prostředí, které těžba a spalování fosilních paliv způsobují). Řešení je opět v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR [8], volebním programem ANO i Programovým prohlášením vlády [9].

●    Rozhýbání čistých zdrojů elektřiny a posílení energetické nezávislosti obcí a domácností. Je třeba prosadit novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například bioplynové stanice, výtopny na biomasu či větrné elektrárny). Ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem připravit tarifní podmínky pro samostatné výrobce elektřiny (tedy zejména malé střešní fotovoltaické elektrárny), které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj vlastní výroby elektřiny. ANO rozvoj obnovitelných zdrojů před volbami slibovalo [10] a počítá s ním i Státní energetická koncepce ČR.

●    Konec plýtvání hnědým uhlím a zajištění spravedlivého podílu na zisku pro stát z těžby. Znečištění ovzduší je způsobeno i tím, že cena špinavého uhlí je uměle snižována skrytými dotacemi (neplacením škod na zdraví a životním prostředí, které jeho spalování působí). Proto je třeba prosadit novelu horního zákona, která zruší nesmyslné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěžených nerostů. Následně připravit nařízení vlády, které zvýší poplatek z vytěženého hnědého uhlí na 10 % jeho tržní ceny (dnes je poplatek 3 % ceny a stát přichází zkrátka). Hnutí ANO by mělo rychle splnit svoje předvolební sliby v této oblasti [11].

Ekologické organizace minulý týden uvítaly, že se vláda odmítla připojit ke kontroverzní polské žalobě, která chce zrušit limity pro vypouštění znečištění z uhelných elektráren a zamezit tak lepšímu životnímu prostředí v celé EU [12]. Naopak Francie a Belgie oficiálně podpořily druhou stranu sporu - Evropskou komisi - a chtějí, aby soud žalobu odmítl.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká:
“Poté, co se ministr Richard Brabec postavil proti kontroverzní polské žalobě na nové emisní limity, má další možnost podpořit čistější a zdravější životní prostředí. Znečištění ovzduší má v Česku na svědomí tisíce životů a desítky miliard ročně z našich kapes. Vláda to může během jediného funkčního období změnit, pokud se postaví Zemanovým kamarádům Danielu Benešovi z ČEZu a Pavlu Tykačovi z Czech Coal. Doufejme, že k tomu najde odvahu.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, říká:
“Ročně u nás zemře kvůli špinavému ovzduší 12 000 lidí. To je dvacetkrát víc než při dopravních nehodách. Úrovní znečištění porušujeme svůj vlastní zákon. Ministr Brabec bude skládat účty oprávněně, už proto, že má čtyři roky ministrování za sebou. Může však eurokomisaře Vellu přesvědčit, že má na dosah ruky - a opravdu prosadí - účinná řešení, která zlepší život lidí, posílí ekonomiku a zabrání soudnímu sporu s Evropskou komisí. Těmi řešeními je neudělovat výjimky z nových evropských limitů pro uhelné elektrárny, vyměňovat uhelné kotle a kamna i nemajetným, rozhýbat čisté domácí obnovitelné zdroje a  zvýšit poplatky ze špinavého hnědého uhlí, aby se jim neplýtvalo v nejvíce znečišťujících zdrojích.”


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-348_en.htm

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/zprava-o-zivotnim-prostredi-cr-zitra-na...

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/spinavy-vzduch-zabiji-v-cr-dvacetkrat-v...

[4] Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná. Máme tak například mnohem benevolentnější pravidla pro vypouštění škodlivin, než jaké si na ochranu zdraví svých občanů schválila Čína. České uhelné elektrárny nesplňují nové limity především u oxidů dusíku, kde došlo k mírnému snížení z původních 200 na nynějších 175 mg/Nm3. Pro srovnání - v Číně, která je dnes největším znečišťovatelem na světě, platí 100 mg/Nm3. (Podrobnosti v angličitně viz https://unearthed.greenpeace.org/2015/03/05/bref-european-air-standards-...)

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/potreba-hnedeho-uhli-se-dle-energeticke...

[6] str. 16 nahoře: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-...

Str. 27 zcela dole: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programo...

[7] Viz Jan Melichar, Vojtěch Máca, Milan Ščasný: Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, Centrum pro otázky životního prostředí univerzity Karlovy, 2012.

[8] str. 67, odst. D.1: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf

[9] str. 34 uprostřed: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-...

Str. 33 dole: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programo...

[10] str. 16 nahoře: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-...

[11] str. 15, část Domácí průmysl, odst. 4: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-...

[12] http://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-vitaji-rozhodnuti-vla...


Šítky aktuality: