Ministr Jozef Síkela tvrdošíjně prosazuje růst závislosti na plynu a odmítá fotovoltaiku

Vláda ve středu konečně projedná nařízení určující, které zdroje energie budou letos a následující dva roky provozně podporovány [1]. Ministr průmyslu Jozef Síkela nadále trvá na tom, že stát má skrze provozní podporu výroby elektřiny dotovat nové teplárny spalující zemní plyn a zároveň vůbec provozně nepodporovat nové fotovoltaické elektrárny. Větrnou elektřinu chce ministerstvo podpořit, ale desetkrát méně než plynovou [2].


Fotovoltaické elektrárny stát podporuje investičními dotacemi, ale to stejné platí i pro plynové teplárny. Návrh nařízení vlády o provozní podpoře navíc vznikl již v lednu 2022, tedy před invazí ruské armády na Ukrajinu a začátkem války. Ministerstvo jej odmítlo změnit a přidat podporu fotovoltaických elektráren, přestože jej k tomu vyzvalo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí či ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, ale také Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí či Sdružení místních samospráv [3].


Vláda ve středu také projedná novelu energetického zákona, která umožní pomoci domácnostem s účty za elektřinu a plyn. Hnutí DUHA kritizuje, že novela zapomíná na lidi, kteří jsou závislí na dodávkách tepla z tepláren (které chce právě ministr Síkela přestavět na plyn). Ekologická organizace také upozornila, že v následném nařízení vlády je nutné slevu na energie nastavit nejen podle spotřeby, ale zacílit na nejpotřebnější domácnosti na základě zdravotního stavu (zdravotně hendikepované), věku (starobní důchodce) i sociální situace (nízkopříjmové rodiny). 


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Ministr průmyslu Jozef Síkela sice rád mluví o snižování závislosti na zemním plynu z Ruska, ale konkrétním návrhem nařízení vlády chce tuto závislost naopak posilovat, neboť neustále tvrdošíjně prosazuje provozní podporu pro nové plynové teplárny a naopak čistou nulu na provoz nových fotovoltaik. Návrh, který byl sepsán před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, nepochopitelně odmítl změnit, i když podporu fotovoltaiky žádá několik ministesterstev, český průmysl i obce. Konečné slovo má však vláda a já doufám, že převládne zdravý rozum a přednost dostane čistá sluneční energie.”  


“Novela energetického zákona nesmí opomíjet, že lidé závislí na dodávkách tepla z tepláren potřebují pomoc s účty také, zejména když je chce ministr Síkela přestavět na plyn, jak plyne z návrhu nařízení vlády na provozní podporu pro příští roky. I v této věci může vláda nedostatečný návrh z ministerstva průmyslu upravit dle reálné situace.”

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-06-22 

[2] https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNCDGFLP7P

[3] https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNCANFFJKE&tab=remarks