Milan Urban s.r.o.: preference a konflikt zájmů. Hnutí DUHA žaluje MPO kvůli tajení kontaktů s doly

 
Dokumenty uhelných společností dokládají, že ministerstvo průmyslu a obchodu jim umožnilo za zavřenými dveřmi a v utajení přímo ovlivňovat obsah své energetické koncepce ještě před jejím zveřejněním v červnu 2003. Jeden z hlavních konzultantů se dokonce ocitl v exemplárním případu konfliktu zájmů: pracoval zároveň pro MPO i pro Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) [1].
 
Doklady dnes zveřejňuje Hnutí DUHA. Ekologická organizace v této souvislosti podala na ministerstvo žalobu. MPO totiž nezákonně utajuje zápisy a korespondenci, která by vnesla světlo na to, jakou roli při psaní návrhu důlní společnosti hrály. Ministři mají o plánu Milana Urbana, který mimo jiné navrhuje zrušení ochrany severočeských obcí před postupem uhelných dolů, hlasovat ve středu (3.3.).
 
Dokumenty mimo jiné ukazují, že:
 
·         Podle publikované interní zprávy o činnosti svazu MPO se ZSDNP pracovalo od října 2002. Uvádí třeba, že: "Pracovní schůzky na MPO k nové energetické koncepci byly zahájeny v lednu a pokračovaly v březnu a dubnu 2003 … Týmu ZS[DNP] jsou průběžně poskytovány dílčí výstupy energetické koncepce připravované zpracovateli a pracovní skupina je podle naléhavosti svolávána ke konzultacím. Pro vytvoření co nejlepších podmínek jsou na pracovní schůzky zváni jak přímí zpracovatelé nové koncepce, tak odpovědní pracovníci MPO." [2] S kýmkoli jiným se MPO o koncepci začalo bavit až v červnu 2003.
 
·         Například 27. března loňského roku se Jan Pouček, ředitel odboru energetické politiky MPO, zúčastnil schůzky pracovní skupiny ZSDNP, se kterou projednal materiál Druhá etapa návrhu aktualizace energetické politiky (koncepce) – dlouhodobé scénáře vývoje energetiky.
 
·         Společnost VÚPEK – ECONOMY, která pracovala na zakázku MPO jako konzultant při formulování energetické koncepce, byla zároveň členem týmu expertů jmenovaného představenstvem ZSDNP k reprezentování svazu ve věci energetické politiky. MPO neodpovědělo na dotaz Hnutí DUHA, co přesně tato firma pro ministerstvo dělala a na základě jakých kritérií ministerskou zakázku dostala. Navzdory evidentnímu konfliktu zájmů ale napsalo, že "se nemusí zodpovídat, jak a s kým spolupracuje" [3]
 
MPO na žádost uhelných společností doplnilo do energetické koncepce například kontroverzní bod, podle kterého má být stanoven "veřejný zájem v energetice" – což může otevřít cestu vyvlastňování domů a pozemků v obcích ohrožených doly.
 
Hnutí DUHA v září 2003 požádalo MPO o kopie veškeré korespondence a zápisů ze schůzek, které se vztahují k přípravě energetické koncepce. Ministerstvo odpovědělo, že žádné neexistují. Když ekologická organizace označila toto tvrzení za nepravdivé s argumentem, že jeden takový zápis – z prosince 2002 – má v rukou, Milan Urban jí zaslal kopii právě tohoto zápisu a dodal, že žádné další dokumenty neexistují. Hnutí DUHA přitom může dokázat, že přinejmenším existuje obsáhlá korespondence mezi MPO a průmyslem.
 
Utajování je v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Hnutí DUHA proto na MPO podalo žalobu, kterou chce vymoci zveřejnění veškerých dokumentů.
 
Podrobný informační list Hnutí DUHA s kompletními údaji, odkazy na zdroje, příklady úprav energetické koncepce prosazených uhelnými společnostmi a detaily žaloby Hnutí DUHA na MPO:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/mpo_utajovani_sek.pdf
 
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Příprava tak důležitého dokumentu, jako je vládní energetická koncepce, musí být otevřený a férový proces, ve kterém má stejná práva průmysl, obce, kraje, ekologické organizace či třeba odbory. Vládní úředníci měli být naprosto nestranní. Ministerstvo ale uhelným společnostem umožnilo přednostně ovlivňovat obsah koncepce, navíc tajně. Případ společnosti VÚPEK je exemplárním případem konfliktu zájmů. Ministerstvo si přece nemůže za konzultanta při psaní energetické koncepce najmout firmu, která na té stejné věci pracuje s uhelnými společnostmi."
 
"Intimní vztah mezi ministerstvem a uhelnými společnostmi je skandální. Veřejnost má právo vědět, s kým, pro koho a za jakých okolností Milan Urban a jeho lidé energetickou koncepci napsali. Pokud ministr průmyslu odmítá dokumenty a korespondenci zveřejnit, bude jej k tomu muset donutit soud."
 
 
  
Poznámky:
 
[1] ZSDNP je lobbyistické sdružení převážně uhelných společností. Mezi členy patří například Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly, OKD, Sokolovská uhelná a další.
 
[2] Zpráva o činnosti ZSDNP za období 2002 a 2003 a hlavní úkoly na příští období, Uhlí-rudy-geologický průzkum 10 (7): 28-31, červenec 2003
 
[3] Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu: dopis Hnutí DUHA, 31.10.2003