Mezinárodní studie pomůže krajům s recyklací

Rozšíření takzvané mechanicko biologické úpravy zbytkového odpadu (MBÚ) může významně pomoci rozvoji recyklace, upozorňuje prozatím nejrozsáhlejší světová studie o této nové technologii. Publikovala ji prominentní mezinárodní konzultační firma Juniper a přední odpadová společnost SITA ve spolupráci s průmyslovým sdružením pro šetrné využívání přírodních zdrojů Assurre [1].
Studie, jež čítá asi 650 stran, sehraje důležitou úlohu v českém rozhodování o nakládání s odpadky, soudí Hnutí DUHA. MBÚ totiž řeší problém krajů, které potřebují omezit skládkování, ale nevědí si rady se zbytkovým odpadem po recyklaci.
Recyklovat nebo kompostovat lze asi 80 % odpadků z domácností. MBÚ kombinuje různé techniky ke zpracování zbytků. Vyrábí z nich například bioplyn, zeminu používanou mimo jiné k rekultivaci skládek nebo také palivo pro cementárny.
Studie mapuje rozvoj využívání MBÚ ve světě. Detailně přitom popisuje i analyzuje 27 provozů v devíti zemích. V současnosti se ve světě provozuje osmdesát zařízení, která každoročně zpracují 8,5 milionu tun zbytků: dvakrát více, než činí kompletní česká produkce komunálních odpadů. Největšího rozmachu dosáhla ve Španělsku, Itálii a Německu; první vznikají také třeba v Polsku. Autoři poznamenávají, že MBÚ bude velmi atraktivní hlavně pro nové země EU.
Podle ekonomické analýzy:
·         MBÚ může být i výdělečná, ovšem záleží na tom, jak se podaří prodat zpracovaný materiál;
·         investiční náklady se liší projekt od projektu, ale obecně je MBÚ levnější než stavba spalovny;
·         provozní náklady jsou většinou vyšší – ale záleží na použitelnosti výstupního materiálu. Ekonomicky nejvýhodnější je přitom výroba bioplynu.
Vládní plán nakládání s odpady do roku 2013 počítá s rozvojem recyklace doplňované MBÚ. Výstavbu zařízení na mechanicko biologickou úpravu plánuje také Olomoucký kraj; uvažuje o něm kraj Královéhradecký, který se rozhoduje mezi zaměřením na recyklaci a stavbu nové megaspalovny. Podle Hnutí DUHA nová studie – nyní bezkonkurenčně nejpodrobnější informační zdroj o této technologii – pomůže rozšíření také jinam, protože dodá úředníkům a politikům potřebné technické informace. Ekologická organizace se domnívá, že odbornou podporu by mělo krajům zajišťovat ministerstvo životního prostředí, které to však nedělá.
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Vtip mechanicko biologické úpravy jako doplňku k vysoké recyklaci spočívá v tom, že na rozdíl od skládek nebo spaloven se z odpadu využije opravdu všechno, co se využít dá. Je tedy dobrým řešením pro města nebo kraje, které chtějí snížit skládkování a raději by kvůli tomu zvýšily recyklaci, než stavěly novou spalovnu, ovšem nevědí si rady se zbytkovým odpadem. Ještě před takovými deseti lety byla spíše ve stadiu pokusů, dnes se však staví jedno zařízení za druhým a technologie se etablovala jako běžný prvek odpadového hospodářství. Protože jde o poměrně novou technologii, krajům zoufale chybí konkrétní technické informace. Mělo by je zajišťovat ministerstvo životního prostředí, ale nezajišťuje.“
 
Poznámky:
[1] Mechanical biological treatment: a guide for decision makers – processes, policies and markets, Juniper Consultancy Services/SITA/Assurre, březen 2005. Studii lze stáhnout na www.juniper.co.uk/Publications/downloads.html