Mezinárodní studie: Česká republika může bez podpory čisté energie přijít o miliardy investic

Česká republika a další noví členové Evropské unie přijdou během příštích dvou desetiletí o investice ve výši přinejmenším 18 miliard eur, pokud nezavedou dobrou legislativu a další opatření podporující čisté zdroje energie. Varuje před tím studie, kterou dnes v Bruselu vydává Světový fond pro ochranu přírody (WWF) ve spolupráci s partnerskými organizacemi včetně Hnutí DUHA.  Studie zároveň odhaduje, že čistá energie - jako jsou větrné elektrárny, solární kolektory a především spalování biomasy či bioplynu - v České republice může vytvořit 60 000 nových pracovních míst.  Potenciál čisté energie v osmi nových členských státech (studie se nezabývá Kyprem a Maltou) činí 20 000 megawatt instalovaného výkonu, ekvivalent 50 velkých uhelných elektráren.  WWF zároveň varuje, že podmínkou úspěchu je dobrá legislativa, která zajistí předvídatelné finanční prostředí pro podnikatele; odstranění velmi komplikovaných administrativních procedur a dlouhodobá garance slušné ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby se jejich budování vyplácelo.  Ve srovnání s dalšími novými členskými EU zeměmi vychází Česká republika poměrně dobře díky vyhlášce Energetického regulačního úřadu z roku 2002, která stanovila pevné výkupní ceny za čistou elektřinu. Studie ale jedním dechem varuje, že krátkodobé opatření není dost účinné, protože negarantuje dostatečnou jistotu pro podnikatele. V únoru Poslanecká sněmovna začne projednávat návrh nového zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Hnutí DUHA prosazuje jeho podstatné úpravy, aby byl skutečně úspěšný.  Za vysloveně pozitivní příklad proto studie WWF označuje Litvu. Studii lze stáhnout na www.panda.org/downloads/europe/rappsummarytot.pdf Petr Holub z Hnutí DUHA, autor analýzy české legislativy ve studii WWF, řekl: "Čistá energie pomůže snížit rekordní český příspěvek ke globálním změnám podnebí, vytvoří tisíce nových pracovních míst a přivede investice především do slabých venkovských obcí. Mezinárodní srovnání varuje, že naše kulhání míle pozadu za Německem a dalšími evropskými  státy způsobuje hlavně špatná legislativa. Domácí výrobci nemají jistotu, že se jim investice do větrných elektráren a podobných projektů vůbec vrátí, takže je velmi obtížné získat bankovní úvěr."