Mezinárodní energetická agentura: je třeba odstranit fosilní dotace a podporovat obnovitelné zdroje

Česká republika by měla naplno převzít její doporučení

Uhlí, ropa a plyn byly loni globálně dotovány částkou 490 miliard dolarů, zatímco čisté obnovitelné zdroje dostaly pouze 112 miliard dolarů. To se musí změnit, pokud se chceme zbavit fosilní závislosti a udržet změnu klimatu na relativně bezpečné úrovni, varuje Mezinárodní energetické agentura (IEA) v prestižní výroční zprávě [1].

IEA zejména doporučuje:

-       zvýšením podpory zejména větrných a solárních elektráren na 170 miliard dolarů ročně do roku 2040 zajistit pětinásobný nárůst těchto čistých zdrojů (podpora příliš neroste, neboť obnovitelné zdroje jsou čím dál více konkurenceschopné i bez dotací),

-       do roku 2030 odstranit dotace pro fosilní paliva,

-       odstavovat staré, málo efektivní uhelné elektrárny,

-       zvýšit účinnost využívání energie v průmyslu, budovách i dopravě

Zpráva World Energy Outlook je každoroční a nejzásadnější publikace IEA, která je široce uznávaná jako stěžejní zdroj pro globální energetické analýzy a scénáře [2]. IEA byla založena Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružuje 28 států (včetně České republiky) a zabývá se zejména energetickou bezpečností a ekonomickým rozvojem. Jedná se poměrně konzervativní instituci, jejíž názory nelze považovat za environmentálně orientované.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Česká republika by si mohla doporučení Mezinárodní energetické agentury rovnou okopírovat a začít doslova plnit. Nejlevnější větrná elektřina u nás není podporována a místo toho platíme ročně škody ve výši desítek miliard, které způsobuje pálení uhlí ve starých plýtvavých elektrárnách. Náš průmysl má velké rezervy v efektivitě využívání energie a většina lidí, úřadů, škol či firem stále zbytečně platí vysoké účty v nezateplených budovách.“

„Prosadit zákon, který spotřebu ropy, plynu a uhlí srazí, to je jeden z klíčových úkolů české vlády, k němuž se zavázala v programovém prohlášení. Nesmí však také propást příležitost rozhýbat perspektivní odvětví střešních solárních elektráren, které již nepotřebují dotace, jen odstranit bariéry. Naopak veliký potenciál čisté elektřiny z větru potřebuje pro rozjezd rozumné dotace – tak jak to navrhuje IEA.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 

Poznámky:

 [1] Shrnutí World Energy Outlook 2015: http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2015SUM.pdf

 [2] http://en.wikipedia.org/wiki/World_Energy_Outlook 

Šítky aktuality: