Mezinárodní energetická agentura dnes: obnovitelné zdroje a energetická efektivita vítězí, státy omezují fosilní dotace

Ani Donald Trump tento trend nezvrátí

Investice do čistých obnovitelných zdrojů v roce 2015 byly vyšší než investice do všech ostatních zdrojů energie dohromady. Uvádí to dnes zveřejněná prestižní zpráva World Energy Outlook 2016 [1], kterou každoročně vydává Mezinárodní energetická agentura (IEA).

Státy se zároveň začaly odklánět od dotování fosilních paliv. Globálně subvence spadly z 500 miliard dolarů na 325 miliard. Stále však jsou více než dvojnásobné oproti státní podpoře obnovitelných zdrojů. Tuto situaci IEA opakovaně kritizuje a doporučuje státům, aby podporu obnovitelných zdrojů zvýšily [2].

Zvyšuje se energetická efektivita globální ekonomiky. V loňském roce klesla energetická náročnost dvojnásobně rychle, než se to dařilo v průměru meziročně v minulém desetiletí. Přímá vazba mezi růstem ekonomiky, spotřebou energie a znečištěním je definitivně minulostí. Nižší plýtvání a znečištění ekonomiku naopak posiluje.

Slibně se rozbíhá také snižování spotřeby ropy v dopravě. V roce 2015 byl prodán více než milion elektromobilů, což je dle IEA sice kapka v moři, ale je to významný milník.

Česká republika má šanci naskočit do globálního trendu rozvoje obnovitelných zdrojů, když zavede rozumnou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny a odstraní bariéry pro solární střechy. S propracovaným návrhem přichází Hnutí DUHA Komora OZE, sdružující firmy podnikající v tomto moderním a ve světě významně rostoucím odvětví [3].

Větrné turbíny a střešní fotovoltaické elektrárny mohou u nás snížit emise skleníkových plynů o 11,5 milionu tun oxidu uhličitého ročně, což je více než čtyřnásobek zastaralé uhelné elektrárny Chvaletice. Spolu s dalšími opatřeními mohou domácí a obecní čisté zdroje naplňovat přelomovou klimatickou dohodu z Paříže [4]. Jen větrné turbíny by zajistily 2 426 trvalých pracovních míst už v roce 2030 a 5 583 v roce 2050, pokud stát zavede rozumnou podporu. Nové pracovní příležitosti vzniknou především v regionech, kde se budou větrné elektrárny stavět. Místní firmy připraví výstavbu, budou elektrárny provozovat a podílet se na jejich údržbě. Z výsledků studie také vyplývá, že větrná energetika bude představovat i oživení pro strojírenský průmysl [5].

Zpráva World Energy Outlook je každoroční a nejzásadnější publikace IEA, která je široce uznávaná jako stěžejní zdroj pro globální energetické analýzy a scénáře [6]. IEA byla založena Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), sdružuje 28 států (včetně České republiky) a zabývá se zejména energetickou bezpečností a ekonomickým rozvojem. Jedná se poměrně konzervativní instituci, jejíž názory nelze považovat za environmentálně orientované.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Pokud chtěl Donald Trump opravdu zastavit přeměnu energetiky a snižování znečištění, tak přišel pozdě. Prestižní zpráva o globální energetice ukazuje, že obnovitelné zdroje se prosazují čím dál víc a plýtvání energií se daří snižovat. Naopak fosilní paliva postupně přicházejí o štědrou státní podporu. Česká republika musí přehodit výhybku a ze slepé uhelně-jaderné koleje se připojit k úspěšnému trendu. Proto je potřeba nastavit motivační prostředí pro čisté zdroje, které mají u nás největší potenciál: střešní solární elektrárny a obecní a občanské větrné turbíny. Jejich dočasná podpora se vyplatí rozhodně více než nekonečné a rostoucí dotace do fosilních paliv a jaderných reaktorů.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Shrnutí World Energy Outlook 2016: http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2016SUM.pdf

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-energeticka-agentura-je-treba-o...

[3] http://www.hnutiduha.cz/vitr/
 
[4] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/04/jak_parizska_k...

[5] http://hnutiduha.cz/aktualne/od-zitrka-globalne-plati-klimaticka-dohoda-...

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/World_Energy_Outlook

 

 

Šítky aktuality: