Megalomanský kanál dostal zdrcující vysvědčení: veřejné projednávání kritického posudku na projekt Dunaj-Odra-Labe

Kanál Dunaj-Odra-Labe dostal zdrcující vysvědčení v nezávislém posudku, který si na první etapu projektu nechal zpracovat Jihomoravský kraj. Hnutí DUHA bude na jeho pondělním (13.6.) veřejném projednávání v Brně [1] žádat, aby kraj projekt raději zcela zamítl.
 
Posudek [2] označil dokonce i poměrně šetrnější variantu projektu za „velmi vážné ohrožení“, navíc „s abnormálně nákladným řešením“. Druhá verze stavby podle něj způsobí přímo „ovlivnění katastrofického charakteru”.
 
Kanál z Dunaje do Břeclavi by totiž podle posudku poškodil ochranu před povodněmi a unikátní lužní přírodu. Konzultanti dospěli k závěru, že: „Realizace kanálu je...možná, avšak vzhledem k rozsáhlým dopadům do jednotlivých složek životního prostředí značně problematická v kterékoliv variantě.“
 
Veřejné projednávání se bude zabývat takzvanou územní prognózou Břeclavska. Součástí této koncepce jsou plány velkých staveb. Bude se zde proto předběžně rozhodovat také o kanálu Dunaj-Břeclav, který je první etapou spojení Dunaj-Odra-Labe. Hnutí DUHA přivítalo, že návrh prognózy chce projekt vypustit ze seznamu veřejně prospěšných staveb. Kritizovalo však, že dvě uvažované varianty kanálu mají být vyhlášeny stavební uzávěry.
 
Kanál Dunaj-Odra-Labe by si vyžádal stovky miliard korun. Panují vážné pochyby o jeho potřebnosti a rentabilitě. Vodní doprava v České republice totiž rapidně klesá v důsledku malé poptávky. Ve srovnání s počátkem devadesátých let má pouze asi třetinový výkon. Stavba by přitom měla vážné dopady na život tisíců lidí v okolí, ochranu před povodněmi i vzácnou lužní krajinu v říčních nivách. Projekt přitom nepomůže snížit počet kamionů na silnicích, protože se používají k přepravě jiných druhů zboží než lodě.
 
Hnutí DUHA prosazuje úplné vypuštění kanálu z územní prognózy. Chce také, aby jej vláda definitivně zamítla ve své nové dopravní politice, o které bude jednat během léta. Pokud nějaký úřad chce o projektu uvažovat, musí nejprve zajistit ekologický posudek celé stavby, žádá zelená organizace.
 
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
„Nezávislé posouzení je pro projekt zdrcující. Posudek potvrdil naše dlouholetá varování, že stavba poškodí ochranu před povodněmi a unikátní lužní krajinu jižní Moravy.  Nemá sebemenší smysl říci, že stavba způsobí velké škody, vypustit ji ze seznamu veřejně prospěšných projektů a hned nato na ni vyhlásit stavební uzávěry. Pokud nějaký úřad chce o projektu Dunaj-Odra-Labe nadále uvažovat, musí v prvé řadě zajistit kompletní ekologický posudek celé stavby.“
 
 
Informační listy se základními údaji o
kanálu Dunaj-Odra-Labe, projednávání a důsledcích projektu: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/dol_na_scene.pdf
první etapě stavby – kanálu Dunaj-Břeclav: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/kanal_breclav_dunaj.pdf
 
Poznámky:
 
[1] Veřejné projednávání Územní prognózy Břeclavska začíná v pondělí 13. června ve 14:00 hodin v zasedací místnosti 7A (přízemí vpravo) v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Brno.
 
Veřejné projednávání posouzení vlivů územní prognózy na životní prostředí začíná tamtéž ve stejný den v 15:30 hodin.
 
[2] Postbiegl, S., et al: Posouzení vlivů územní prognózy Břeclavska na životní prostředí, INVESTprojekt NNC pro Jihomoravský kraj, Brno 2005: lze stáhnout na www.kr-jihomoravsky.cz/urad/oupsr/SEA%20Breclav/SEA%20Breclavsko.pdf (velikost 1,3 Mb)