Mandela, Gorbačov, princ Charles, přední vědci a teď Hnutí DUHA

Prestižní evropská cena za ochranu Šumavy a mezinárodní porozumění putuje po čtvrtstoletí od pádu železné opony poprvé do střední Evropy.

Hnutí DUHA získalo – jako vůbec první středoevropský laureát – prestižní cenu od evropské nadace EuroNatur. Toto ocenění za přínos k ochraně přírodního dědictví v mezinárodním měřítku dosud dostali špičkoví vědci a významné osobnosti, mezi nimi např. princ Charles, Nelson Mandela či Michail Gorbačov. 

Ekologická organizace získala cenu za své „mimořádné zapojení do úspěšné ochrany NP Šumava během dvou posledních desetiletí.“ Prezidentka nadace Christel Schroeder v dopise adresovaném Hnutí DUHA zdůraznila, že tento „výjimečný úspěch souvisí s osobním nasazením pracovníků i podporovatelů organizace.“ [1] Nadace tak ocenila dlouholetou práci ekologické organizace na ochraně našeho největšího a  celoevropsky významného  NP. Šumava je spolu s Bavorským lesem největším územím divočiny ve střední Evropě a nepostradatelnou součástí tzv. Evropského zeleného pásu, cenných chráněných území podél bývalé železné opony [2].

Nadace EuroNatur udělila cenu v souvislosti s letošním pětadvacetiletým výročím pádu železné opony. V dopise nadace se uvádí: „Letošní cenou vyzdvihujeme úsilí o ochranu přírody a mezinárodní porozumění uvnitř občanské společnosti podél Evropského zeleného pásu. Jsme přesvědčeni, že mír v Evropě může přetrvat jen tehdy, bude-li její rozvoj obsahovat ochranu přírodního dědictví a bohatosti evropských přírodních i kulturních krajin. Příspěvek Hnutí DUHA k tomuto úsilí je příkladný.“ [1]   

Předchozími laureáty ceny se stali také hollywoodský režisér Roland Emmerich nebo Klaus Töpfer, bývalý ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Ocenění si odnesli i nestorka německého ekologického zemědělství Dagi Kiefferová, chorvatský ochránce přírody Goran Gugič, bývalý ředitel národního parku Bavorský les Hans Bibelriether nebo jeden z řeckých ostrovů, kde dobře chrání místní přírodu [3].

Nový programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh s expertem na ochranu lesů Jaromírem Bláhou, který se Šumavou dlouhodobě zabývá, převezmou cenu na slavnostním večeru 8. října na Bodamském jezeře.   

Nadace EuroNatur usiluje o ochranu evropského přírodního dědictví, biologické rozmanitosti a harmonické krajiny. Prosazuje, aby ochrana přírody byla sjednocujícím sociálním a politickým činitelem. Podporuje projekty a osobnosti, které pracují pro ochranu přírody bez ohledu na hranice států.

Díky práci Hnutí DUHA, vědců i místních sdružení je dnes Šumava stále národním parkem, kde mají přednost ochrana vzácné divoké přírody a turisté před developerskými projekty a těžbou dřeva.

Dvacetiletá práce Hnutí DUHA na ochraně vzácné šumavské přírody (viz souhrn v příloze), za niž získalo již několik ocenění [4], však zdaleka nekončí. Senát totiž v červnu schválil návrh zákona, který by cenný národní park otevřel stavebním projektům i těžařským firmám a prakticky jej zlikvidoval [5]. Skandální návrh mají již v září projednat poslanci a poslankyně.

Christel Schroeder, prezidentka nadace EuroNatur, řekla:

„Hnutí DUHA chrání Národní park Šumava mimořádně oddaně už přes dvě desetiletí. Mezinárodní příspěvek Hnutí DUHA k ochraně evropského zeleného pásu cenných chráněných území a zapojování veřejnosti do této práce je zářným příkladem pro nás všechny.“

„Mírovou budoucnost můžeme Evropě zajistit jen tehdy, jestliže budeme aktivně chránit její přírodní dědictví. Vytvářejme a pečujme o mír v zeleném srdci Evropy. Hnutí DUHA to uskutečňuje příkladným způsobem.“    

Katharina Grund, mluvčí nadace EuroNatur, řekla:

„Přicházející podzim připomene pětadvacáté výročí pádu železné opony. Nadace EuroNatur vybrala jako laureáta letošní ceny Hnutí DUHA, protože s mimořádným úsilím přispívá k proměně dřívější železné opony ke středoevropskému pásu plnému života.  Hnutí DUHA usiluje o záchranu NP Šumava jako jedné z posledních oblastí divočiny ve střední Evropě a mobilizuje českou i mezinárodní veřejnost k tomuto cíli.“     

 Jiří Koželouh, nastupující programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Udělením prestižní ceny nadace EuroNatur jsme velice poctěni. Opravdu se nám podařilo udělat za dvacet let usilovné práce pro Šumavu dost. Je to především zásluhou našeho nezlomného experta Jaromíra Bláhy, ale i všech ostatních pracovníků organizace, dobrovolníků a podporovatelů. Ochrana Šumavy je jedním z pilířů naší práce, podílí se na ní však také spousta dalších organizací a expertů, bez nichž bychom nemohli dosáhnout takových výsledků.“

 „Udělení ceny ukazuje, že na západ od našich hranic si dobře uvědomují význam vzácné šumavské přírody a divočiny, ale i přeshraniční spolupráce pro celý kontinent. Právě ze zahraniční, ne od nás zní v posledních letech stále silnější hlas vyzývající k ochraně mimořádného přírodního dědictví v zeleném srdci Evropy. O to skandálnější je, že senát navrhl tento skvost otevřít developerům a těžařským firmám a zničit jej umožněním zástavby na dvou třetinách území. Doufám, že poslanci a poslankyně napraví pověst naší země a senátní zákon, jehož projednání začne už v září, odmítnou.“

 „Udělení ceny nastavuje kritické zrcadlo domácím politikům. Zatímco na západ od Šumavy ctí ochranu přírodního dědictví a její zastánce jako stavitele kulturních mostů k budoucí trvale udržitelné, mírové Evropě regionální spolupráce, v naší zemi jsou některými politiky napadáni a považováni za „brzdu pokroku“. Zatímco fyzicky železná opona před čtvrtstoletím padla, v myšlení a činech řady našich politiků je stále přítomna.“    

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Výňatky z dopisu prezidentky nadace Christel Schroeder adresovaného Hnutí DUHA, v němž informuje o udělení ceny  

[2] Tisková zpráva nadace: 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs Kommt im Nationalpark Böhmerwald noch vor: der Auerhahn. EuroNatur-Preis 2014 geht an tschechische Naturschützer: http://www.euronatur.org/EuroNatur-aktuell.7+M5c7b3d3d350.0.html?&cHash=a73cf5220d5688d2c8f5ed0797b5a246

[3] EuroNatur Award for Environmental Excellence: http://www.euronatur.org/EuroNatur-Award.596.0.html

[4] Hnutí DUHA, resp. Jaromír Bláha získal za ochranu přírody v NP Šumava již dvakrát cenu za Lesoochranářský čin roku od Nadácie Zelená nádej a v Německu Haas-Lechnerovu cenu

[5] Senátoři schválili, že národní park na Šumavě otevřou stavebním projektům: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatori-schvalili-ze-narodni-park-na-sumave-otevrou-stavebnim-projektum

Příloha:

Souhrn práce Hnutí DUHA na ochraně NP Šumava (pdf)

Šítky aktuality: