Lidé zvolili také oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby?

Koalice SPOLU a Piráti se Starosty mají úplnou programovou shodu na vracení života do české krajiny. Shodují se i na důležitých detailech jako je vyčlenění desetiny zemědělské půdy pro přírodní prvky či zdvojnásobení ploch ekologického zemědělství, ale i podpora přirozené a přírodě blízké obnovy lesů. V obecné rovině mají ohledně ozdravení krajiny shodu i s SPD. Podobně obě koalice slíbily před volbami významný rozvoj obnovitelných zdrojů a útlum spalování uhlí. V energetice nejsou tak jasné detaily, ale v základních rysech zase mají větší shodu s ANO. Ukazují to analýzy volebních programů a anketa ekologických organizací [1]. Hnutí DUHA bude nyní usilovat o to, aby strany své sliby splnily, mají na to více než dostatek hlasů.


Výzvou a povinností případné vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů bude zásadně přenastavit zemědělské dotace a pravidla a začít zotavovat naši krajinu. Mají k tomu programovou shodu i na detailních číslech. “Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do ekologického režimu. Omezíme nadužívání pesticidů, fosforu a dusíkatých látek v zemědělství” či “minimálně desetina zemědělské půdy bude aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory),” říká program koalice SPOLU. Piráti a STAN zase mají v programu “zajistíme, aby opatření Společné zemědělské politiky skutečně podporovala: .... neproduktivní prvky (krajinné pásy, úhory, biopásy) na min. desetině zemědělské půdy” a “dále chceme, aby: … do roku 2030 hospodařili ekologičtí zemědělci alespoň na čtvrtině zemědělské půdy s důrazem na ornou půdu, byly zachovány travní porosty a ponechávaly se nesečené biopásy pro hmyz, se vhodnou směsí zatravnila orná půda podél vodních toků a erozně nejvíce ohrožené půdy.”


A opozice - pokud bude plnit svůj program - by tomu neměla bránit. SPD se obecně vymezuje proti evropské zemědělské politice, ale zároveň navrhuje dílčí pozitivní řešení, jako je zásadní omezení pesticidů. ANO přichází s dílčími řešeními v technické oblasti, ale zcela pomíjí potřebné změny krajinné struktury. V doplňující anketě ekologických organizací [1] SPOLU, Piráti a STAN, ale i SPD shodně kývli jak na vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodní krajinné prvky, tak na 25 procent zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství do roku 2030. Zástupci ANO na anketu nereagovali.


V oblasti energetiky slíbili Piráti a STAN “Modernizujeme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. České domácnosti a firmy budou mít dostupnou a čistou energii. Programu SPOLU říká “Zavedeme provozní podporu pro malé fotovoltaické elektrárny v aukcích.” Program ANO je v tomto ještě ambicioznější, když říká “Posílíme obnovitelné zdroje energie, aby se do roku 2025 jejich výkon ztrojnásobil.” Rozvoj obnovitelných zdrojů by tedy měl být jasný směr. Podle Hnutí DUHA je nutné spustit aukce a zelené bonusy pro fotovoltaické a větrné elektrárny a přijmou nový energetický zákon, který odstraní bariéry pro vznik energetických společenství. ČR také potřebuje změnit přístup minulé vlády, která si stanovila co nejnižší cíl pro OZE, který v rámci EU prošel. Podle Hnutí DUHA by cíl měl být stanoven tak, aby motivoval k využití obřího potenciálu výroby elektřiny z OZE, který ČR má. 


Česko potřebuje mít větší jistotu ohledně uhelného odklonu od uhlí. Vláda ANO a ČSSD nebyla schopna jasný harmonogram stanovit, takže je to jednoznačný úkol pro novou vládu. Přitom všechny strany v nové Poslanecké sněmovně akceptují odklon České republiky od uhlí, Konkrétní termín konce uhlí však uvádějí v programu jen Piráti se STAN (2033). SPOLU zůstává na obecné úrovni, lídři KDU-ČSL a TOP09 nicméně veřejně deklarovali rok 2030. Také ANO v programu říká, že bude hledat cestu k rychlejšímu odklonu od uhlí, než je rok 2038 (který ministr průmyslu Karel Havlíček dříve vehementně prosazoval). SPD počítají se zavíráním uhelných elektráren, nesděluje však detaily.


Piráti se STAN i SPOLU uvádějí ve svých programech konkrétní řešení pro ozdravení lesů, zejména přirozenou obnovu lesů v přírodě blízké skladbě a změnu hlavního zaměření státních lesů z produkce dřeva na ochranu půdy a rekreaci. Vládní shoda na potřebných úpravách mysliveckého zákona i lesního zákona je tedy zcela reálná a ekologické organizace je budou prosazovat. V obecné rovině tyto změny podporuje i SPD. Hnutí ANO deklaruje výsadbu 350 milionů stromů v lesích, jinak vůbec nic. Samotná masivní výsadba je však pro obnovu lesů negativní, neboť zdravé a odolné lesy musí být založeny zejména na přirozené obnově.


Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, řekla: 

“Lidé ve volbách odhlasovali také zásadní změnu v péči o krajinu. Koalice SPOLU i Piráti se STAN se shodují na změně zemědělských dotací a nakládání se zemědělskou půdou v úplném detailu jako je vyčlenění desetiny plochy pro přírodu či zdvojnásobení plochy v ekologickém zemědělství. Jasně také všechny strany upřednostńují ekologickou funkci lesů před produkcí a podporují přirozenou obnovu po kůrovcové kalamitě. Pokud sestaví vládu, nebudou mít výmluvu a musí začít jednat.”


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: 

“Strany, které zpochybňovaly odklon energetiky od uhlí, se do poslaneckých lavic nevrátí. Ty, co v nich budou, s odklonem počítají. Nová vláda však bude muset - na rozdíl od té současné - říci jasný termín a schválit jízdní řád vypínání uhelných elektráren a pomoci lidem, kteří přijdou o zaměstnání. Na rozvoji obnovitelných zdrojů mají pak shodu nejen SPOLU a Piráti se STANem, ale také ANO a SPD. Budeme tedy očekávat a prosazovat rychlé nastartování modernizace energetiky.”


Poznámky:

[1] https://volby.hnutiduha.cz/hodnoceni-programu