Lidé podporují větrné elektrárny: zastánci čtyřikrát převažují odpůrce

Česká veřejnost po srovnání argumentů pro a proti velkou většinou podporuje stavbu větrných elektráren. Ukázal to nezávislý průzkum veřejného mínění, který dnes zveřejňuje Hnutí DUHA.  Se stavbou nových větrných elektráren souhlasí 73 procent dotázaných. Proti je jen 18 procent.  Průzkum, který provedla agentura TNS Factum, respondentům nabídl argumenty proti i pro větrné elektrárny – zásah do krajinného rázu na jedné straně a nižší znečištění i spotřebu uhlí na straně druhé – a dotazoval se jich na postoj k takovým projektům [1].  Silnou podporu mají větrné elektrárny také v místech, kde se tyto projekty připravují: v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém či Jihomoravském kraji nebo na Vysočině.  Hnutí DUHA stavbu větrných elektráren podporuje, protože pomohou snížit rekordně vysoký český příspěvek k exhalacím, které způsobují globální změny podnebí – ovšem ne bezhlavě a za každou cenu. Podmínkou musí být respektování ekologických zákonů a souhlas obce, stejně jako u každé velké stavby.  Díky novým technologiím nejsou moderní větrné elektrárny hlučné. Les vzdálený 200 metrů vydává při větru o rychlosti 6–7 metrů za sekundu stejný hluk jako stejně daleko umístěná větrná turbína. Zkušenosti ze zahraničí také ukázaly, že obavy obyvatel v okolních obcích se rozplynuly krátce po zahájení provozu elektráren. Ve Skotsku se hluku obávalo 12 % místních občanů – ale po zahájení provozu si už stěžují pouhá dvě procenta.  Přitom vedle snížení znečištění větrné elektrárny představují zajímavý zdroj příjmů pro venkovské obce a příležitost pro český strojírenský průmysl. Využití čistých obnovitelných zdrojů u nás ale kulhá daleko za Německem nebo jinými evropskými státy. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o podpoře čisté energie, který by podnikatelům v tomto oboru garantoval ekonomickou jistotu.  Kompletní průzkum veřejného mínění lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/pruzkum_ve.pdf Petr Holub, vedoucí programu Energie v Hnutí DUHA, řekl:"Pokud mají možnost srovnat hlavní důvody pro i proti, lidé stavbu větrných elektráren velkou většinou podporují. Zastánci větrných elektráren čtyřikrát převažují nad odpůrci. Potvrdilo se, že veřejné mínění považuje snižování exhalací a podporu moderních čistých technologií za důležité. Samozřejmě je ale nelze stavět naprosto bezhlavě a za každou cenu. Obyvatelé obcí v sousedství zahraničních větrných farem ovšem potvrzují, že jejich obavy z poškození krajiny, hluku nebo odlivu turistů se po zahájení provozu většinou rozplynuly."