Lidé mohou říci, co si myslí o megaspalovně

CO:                 Veřejné projednávání stavby spalovny odpadků v Opatovicích
KDY:               úterý 10. května od 15:00 hodin
KDE:               ABC klub, Štolbova ulice 2665, Pardubice
 
Megaspalovna odpadu v Opatovicích bude nejen plýtvat statisíci tun druhotných surovin. Nezávislý posudek na projekt zároveň potvrzuje, že je zbytečná, dražší než jiná řešení a způsobí také větší znečištění. Hnutí DUHA to řekne na úterním (10.5.) veřejném projednávání stavby v Pardubicích.
 
Ekologická organizace doporučuje lidem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, aby na projednávání přišli. Sama zde bude poukazovat na ekologické i ekonomické nedostatky spalovny. Upozorní především, že:
 
·         Spalovna spálí tisíce tun plastů, hliníku, papíru, kompostovatelného odpadu a dalších kvalitních druhotných surovin, které bude nutno opět vytěžit a vyrobit – což způsobí další znečištění a škody na zdraví i krajině. Přitom by materiály šlo recyklovat.
 
·         Oficiální posudek zadaný ministerstvem životního prostředí potvrdil, že řešení, které kombinuje vysokou recyklaci s takzvaným mechanicko biologickým zpracováním zbytkového odpadu, je levnější a způsobí menší ekologické škody než stavba spalovny.
 
·         Dokumentace dodaná Elektrárnami Opatovice – společností, která chce spalovnu stavět – tvrdí, že znečištění pod hygienickými normami nijak nepoškozuje zdraví lidí v okolí. Oficiální posudek se od tohoto nesmyslu distancuje. Pálení odpadu bude produkovat toxické exhalace, popílek i škváru. Hnutí DUHA bude na projednávání prezentovat novou studii portugalských lékařů, která použitím složitějších metod měření ukázala, že mateřské mléko matek v okolí nové, moderní spalovny u Lisabonu (z roku 1999) obsahuje větší množství extrémně rizikových dioxinů, než se zdálo podle výsledků standardního monitorování.
 
·         Dokumentace projektu nedokládá, že v Pardubickém a Královéhradeckém kraji bude dostatek odpadů k naplnění kapacity spalovny. Nezaručuje tedy, že se nebude snažit dovážet odpady k pálení ze zahraničí – podobně jako spalovna v Liberci.
 
Hnutí DUHA navrhuje za zlomek nákladů zajistit lepší recyklační služby pro občany, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej házet do popelnice. Více než dvoumiliardová investice do spalovny by vytvořila zhruba tolik pracovních míst, kolik jich přinášejí dotřiďovací linky za pouhých 45 miliónů korun.
 
Podrobnější informační listy:
·         o projektu spalovny Opatovice: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/spal_opatovice.pdf
·         ekonomické výsledky spalovny v Liberci: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/spal_liberec.pdf
 
 
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Oficiální posudek potvrdil, co jsme říkali už delší dobu: spalovna je zbytečná, drahá a způsobí větší ekologické škody než jiné řešení. Odpadový plán zaměřený na lepší recyklaci by zabránil pálení cenných surovin, je levnější a vytvoří několikanásobně více pracovních míst. Spalovna doslova vyluxuje odpadky z obou krajů, včetně kvalitních surovin, které by šlo recyklovat.“
 
„Spalovna se týká každého, kdo v Královéhradeckém či Pardubickém kraji platí poplatek za popelnice. Rozhodně doporučuji, aby lidé přišli říci, co si o projektu myslí. Elektrárny Opatovice chtějí získat veřejnou zakázku na likvidaci odpadu, což je legitimní byznys. Ovšem krajské úřady musí prosazovat řešení, které je výhodné pro místní lidi a města či obce, nikoli protežovat podnikatelský záměr jedné firmy. Dokonce i optimistický finanční scénář s maximálním příspěvkem z Bruselu uvádí, že by si stavba vyžádala od měst a obcí na Pardubicku a Královéhradecku stovky miliónů korun. Na obcích by také ležela tíha provozování spalovny, což je při očekávané ztrátě v řádu desítek miliónů ročně nemalé břemeno.“