Kyselý déšť klesl, špatné hospodaření dál škodí lesům

Dědictví kyselých dešťů bude dál poškozovat české lesy, pokud se v nich razantně nezmění způsob hospodaření, varovalo Hnutí DUHA před nedělním zahájením významné mezinárodní konference o tomto problému v Praze [1].
 
Ačkoli znečištění z elektráren a průmyslu kleslo, stromy nadále umírají. Vinu nese hlavně narušení chemické skladby půdy. Problém se nepodaří vyřešit, pokud se nezačnou více sázet listnaté a smíšené porosty, které do lesů přirozeně patří.
 
Nejčastějšími stromy českých lesů původně byly buky a duby. Smrk přirozeně roste jen na 11 % území. Ale většina lesa byla přeměněna na umělé smrkové monokultury, které jsou náchylnější na chemické změny půdy i na vichřice, sucho a škůdce. Přesto se i dnes nadále sází více smrku než všech listnáčů dohromady [2].
 
Musí se také omezit holosečné kácení, které dál poškozuje půdu. V lese je rovněž nutné ponechávat určitou část dřeva k zetlení, aby zde zůstávaly alespoň nějaké živiny.
 
Taková opatření doporučila také podrobná dvousetstránková odborná zpráva o příčinách hynutí lesů, kterou si v roce 2001 nechala zpracovat vláda. Hnutí DUHA prosazuje reformu lesního zákona, která by zajistila lepší hospodaření.
 
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy v Hnutí DUHA, řekl:
„Dědictví po kyselých deštích se nepodaří vyřešit bez razantní změny lesního hospodaření. Do lesů musí přijít více buků a dubů, které tam přirozeně patří. Omezit se musí také holosečné kácení a v porostech musí zůstat část dřeva k zetlení kvůli živinám. Přesto se stále sází více smrku než všech listnáčů dohromady. Umělé a nestabilní smrčiny tak i nadále budou převažovat nad zdravými lesy s místními druhy stromů.“
 
 
Poznámky:
 
[1] Konference Acid Rain 2005 začíná v neděli v Praze. Více informací na www.acidrain2005.cz
 
[2] Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003, MŽP, Praha 2004, str. 97