Aktuálně

Ochrana obcí před doly po Novém roce nadále platí

Hnutí DUHA dnes dementovalo kachnu, kterou vypustila Mostecká uhelná společnost a podle níž na Nový rok mají přestat platit limity těžby, jež chrání severočeské obce před postupem povrchových dolů.  Usnesení vlády, kterým byla ochrana obcí před třinácti lety vyhlášena, žádnou klauzuli o platnosti do roku 2005 neobsahuje [1].  Dokument má pouze dva body. V prvním schvaluje vyhlášení limitů podle přiložených map.

Hnutí DUHA bilancuje důležité úspěchy roku 2004

Důležitá ekologická vítězství roku 2004, která přinesou konkrétní prospěch pro kvalitu života či zdraví každého z nás,  dnes bilancuje Hnutí DUHA. Mezi hlavní výsledky jeho práce patří zamítnutí návrhu povolit dovoz odpadků do České republiky k pálení nebo potvrzení důležité garance občanských práv v ekologických zákonech. ·         Koncem února poslanci velkou většinou zamítli návrh, který by otevřel cestu dovozu odpadků k pálení v českých spalovnách. Sněmovna jej po kampani Hnutí DUHA odmítla poměrem hlasů 112:45.

Hnutí DUHA: důvěra veřejnosti v naši práci zavazuje

Hnutí DUHA dnes označilo za zavazující důvěru veřejného mínění v roli zelených organizací při debatách o velkých stavbách. Zároveň upozornilo, že občanská práva v ekologických zákonech jsou důležitá především pro lidi, kterým umožňují vyjadřovat se k projektům nových továren, kamenolomů či skládek za svým domem. Podle průzkumu veřejného mínění, který dnes publikovalo CVVM, velká většina lidí (59 %) odmítá omezení vlivu ekologických organizací na schvalování projektů. Nad zastánci převažují více než dvojnásobně. „Rozhodně“ by změnu zákonů podpořilo pouhých 6 % dotázaných.

Debata o větrných elektrárnách v Koclířově: první vlaštovka správného postupu

Večerní debata v Koclířově (Pardubický kraj) je první vlaštovkou postupu, kterým by se v českých obcích mělo diskutovat o projektech větrných elektráren, řeklo dnes Hnutí DUHA.  Ekologická organizace prosazuje, aby v rozhodování o větrných elektrárnách – jež v zásadě podporuje – měli důležité slovo místní lidé. Přivítala proto dnešní debatu mezi občany, zastupitelstvem a investorem, kterou vede nezávislý moderátor. Jde o první takovou diskusi v některé české obci.  Hnutí DUHA bylo přizváno, aby spolu s dalšími experty do diskuse pomohlo přinést nezávislá fakta a věcnou argumentaci.

Vláda neschválí ani strategii, ani udržitelného rozvoje

Strategii udržitelného rozvoje, kterou vláda schválí ve středu (8.12.), nepřísluší ani její předmět, ani přívlastek, soudí Hnutí DUHA.  Dokument totiž, namísto aby propracoval hlavní strategické priority, na které se vláda zaměří, obsahuje pouze letmý přehled desítek problémů. Jen ekologická kapitola (kap. IV.2) se zabývá 23 tematickými okruhy a každému věnuje jednu až čtyři věty.  Hnutí DUHA v dokumentu navíc postrádá koncepční vizi, kterou chce vláda touto strategií prosadit, a spojovala jednotlivá dílčí témata.

Znečištění z elektráren stojí 2,5 % českého HDP

Hnutí DUHA apelovalo, aby vláda urychleně podnikla kroky ke snížení exhalací z energetiky. Reagovalo tak na dnes prezentovanou novou studii Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické, podle které znečištění z českých elektráren způsobuje škody zhruba odpovídající 2,5 procentům HDP.  Podrobný propočet škod způsobených znečištěním, který zpracovalo Centrum pro životní prostředí Univerzity Karlovy a VŠE, dospěl k necelým 60 miliardám korun. Na každou korunu hrubého domácího produktu připadá 2,5 haléře škod z elektroenergetiky.

Senát hlasuje o podpoře pálení odpadků

Senát bude ve čtvrtek (25.11.) hlasovat, zda souhlasí s klauzulí v zákoně, podle které má stát podporovat pálení odpadků, včetně dovážených z ciziny.  Návrh energetického zákona obsahuje bod, podle kterého by spalovny, jež vyrábějí elektřinu, měly dostávat lepší výkupní cenu podobně jako z obnovitelných zdrojů. Přitom energie z odpadu nejenže z obnovitelného zdroje nepochází, ale navíc spálení druhotných surovin namísto recyklace znamená velkou energetickou ztrátu.

Hnutí DUHA doporučuje garantované sbírky pro Tatry

Hnutí DUHA se přidává k akcím na pomoc Tatrám s tím, že podpoří sbírku organizovanou partnerskou organizací Lesoochranárské zoskupenie VLK. Na pomoc obnově přirozených lesů v národním parku budou použity rovněž peníze, které sbírá Nadace Partnerství. Sbírka sdružení VLK garantuje, že peníze půjdou výhradně na obnovu přirozených horských lesů v národním parku. Výslovně přitom vylučuje plošné chemické postřiky, těžbu dřeva v rezervacích a výsadbu nepůvodních druhů stromů nebo monokultur.  Sbírka, kterou pořádá VLK, má v České republice účet s číslem 191010622/0300, variabilní symbol: 999.

Beskydští pytláci to tuto zimu mají ještě těžší: dobrovolníci opět hlídají ohrožené šelmy

Už šestou zimu skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA vyrážejí do terénu v Beskydech, kde se vyskytují chráněné šelmy – vlci, rysi a medvědi. Tentokrát v mimořádném počtu: očekává se, že letos se bude v horách pohybovat asi 150 dobrovolníků. Svojí přítomností mají odradit myslivce od ilegálního lovu šelem a zároveň vyhledávat nástrahy, které lovci na vzácná zvířata připravují. Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených šelem, jež se sem v posledních letech vracejí ze Slovenska.

Hnutí DUHA sbírá medvědy pro slovenské lovce

Hnutí DUHA zahajuje sbírku plyšových medvídků, které slovenské ambasádě v Praze příští čtvrtek (25.11.) nabídne jako humánnější alternativu k plánovanému komerčnímu lovu na ohrožené šelmy.

Stránky