Konec uhlí 2033 v programovém prohlášení je dobrý krok. Vláda však musí prosadit řešení


Ekologické organizace Hnutí DUHA, Greenpeace a Calla vítají, že se nová vláda v programovém prohlášení shodla na stanovení konkrétního roku, k němuž se má země připravit na konec uhlí. Rok 2033 by sice dle ekonomického výhledu i nutnosti rychle snižovat emise skleníkových plynů neměl být definitivním cílem a ČR by se měla připravit i na odklon od uhlí nejpozději v roce 2030, ale v současnosti dává vládou zvolený termín první rozumný a jasný rámec pro odklon od neudržitelného spalování nejšpinavějšího fosilního paliva.


Možnost ČR zbavit se spalování uhlí byla prověřena již několika na sobě nezávislými modelováními elektroenergetické soustavy a teplárenství [1]. 


Ekologické organizace zároveň kritizují, že programové prohlášení vlády neobsahuje (na rozdíl od koaliční smlouvy) závazek, že vláda podpoří využití potenciálu OZE, což je nutná podmínka pro úspěšnou transformaci energetiky. Naopak slibné je zpřesnění slibu z koaliční smlouvy, že nový energetický zákon, který má odstranit bariéry pro sdílení obnovitelné elektřiny v rámci komunit a obcí a zapojení občanů i samospráv do energetiky, bude předložen již tento rok. Aby však došlo k potřebnému rozvoji obnovitelných zdrojů, musí vláda také říct, jaké výroby čistých zdrojů chce dosáhnout, efektivně využít desítky miliard z EU fondů a spustit i provozní podporu pro větrné a solární elektrárny. Odklon od uhlí také musí vláda promítnut do nové Státní energetické koncepce ČR, kterou slibuje předložit v roce 2023. 


Ekologické organizace považují za nesmyslné, že jadernou energetiku prezentuje programové prohlášení jako hlavní řešení pro plnění klimatických závazků a náhrady emisních zdrojů. První nový jaderný reaktor, který pouze nahradí dosluhují reaktory, může být reálně spuštěn nejdříve v roce 2040, tedy o celé desetiletí později, než bude potřeba nahradit uhlí. Oslabení předvolebního důrazu na obnovitelné zdroje vláda v programovém prohlášení nahradila dalšími posílením důrazu na stavbu nových jaderných reaktorů. Nově mluví i novém bloku v Temelíně a také o tom, že chce postavit jádro na úroveň jiných nízkouhlíkových zdrojů.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:

“Jasné slovo k termínu odklonu od uhlí je důležitá změna přístupu nové vlády oproti vládě předchozí, která nechala občany i firmy v nejistotě. Deklarace roku 2033 také definitivně posílá do propadliště dějin doporučení Uhelné komise udržovat uhlí až do roku 2038. Teď je ovšem potřeba, aby nová vláda začala plán rychle realizovat. Klíčem je zejména silná a koncepční podpora rozvoje domácích čistých obnovitelných zdrojů. Je nutné upravit zákony i koncepce a rozjet modernizaci energetiky.”


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“V celé Evropě vidíme, jak se odklon od uhlí zrychluje, a my věříme, že i Česká republika nakonec stihne ukončit těžbu a spalování uhlí v roce 2030 jako další zodpovědně a vyspělé evropské země. Ale i termín 2033, který si nyní schválila vláda, bude mít dopady na konkrétní projekty uhelného průmyslu už v současné době. Nyní je jasné, že nemá smysl donekonečna opravovat a prodlužovat životnost starých a neefektivních uhelných elektráren, jako jsou Počerady či Chvaletice, nebo rozšiřovat těžbu uhlí na dole Bílina za územní ekologické limity. Současně je nutné usilovně pracovat na výstavbě nových obnovitelných zdrojů, které by měly v energetickém mixu vykrýt většinu výpadku uhelných zdrojů.”


Edvard Sequens, předseda Calla - Sdružení pro záchranu prostředí doplnil: 

“Stavět naši energetickou budoucnost na silném rozvoji jaderné energetiky, jaký navrhuje vláda, přinese ve skutečnosti komplikace pro ochranu klimatu a nezbytnou transformaci naší energetiky. Jde o výrazně dražší a časově zdlouhavější řešení, než by byly investice do obnovitelných zdrojů, přičemž vláda by měla dobře vážit, kam peníze vkládat.  Nové reaktory přinesou také více vysoce radioaktivních odpadů, s nimiž si dost dobře neumíme poradit.”


Poznámky pro editorky a editory:


[1] 

Energynautics - Czech Power Grid without Electricity from Coal by 2030. Studie společnosti Energynautics z roku 2018 testovala dopady odstavení uhelných elektráren do roku 2030 na provoz české elektrizační soustavy. https://frankbold.org/sites/default/files/publikace/czech_grid_without_coal_by_2030_fin_0.pdf


Agora Energiewende, Forum energii  - Modernizace evropského hnědouhelného trojúhelníku. Zpracovatelé studie Modernizace evropského hnědouhelného trojúhelníku z roku 2020 brali v úvahu vývoj v Německu, Polsku a České republice. Studie obsahuje scénáře úplného odstavení zdrojů na hnědé uhlí ve všech třech zemích v roce 2032. https://static.agora-energiewende.de/fileadmin2/Partnerpublikationen/2020/Lignite_Triangle/CZ-Modernizace_evropske__ho_hne__douhelne__ho_troju__helni__ku_net.pdf


Ember - Coal-free Czechia 2030. Nezávislý energetický think-tank Ember publikoval v listopadu 2020 studii Coal-free Czechia 2030, která modeluje kompletní ukončení využívání uhlí pro výrobu tepla a elektřiny v roce 2030. https://ember-climate.org/project/coal-free-czechia-2030/ 


ČEPS. Pro potřeby Uhelné komise modelovala společnost ČEPS řadu variant vývoje zdrojové základny ČR z pohledu pokrytí poptávky po elektřině. Úspěšně byly testovány i dvě varianty bez uhelných elektráren a tepláren pro rok 2033. http://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podklad-na-jedn%C3%A1n%C3%AD-UK-s-ohledem-modelov%C3%A1n%C3%AD-2020-po-p%C5%99ipom%C3%ADnk%C3%A1ch_2020_11_19.pdf  


Energetická revoluce. Možnost ukončení spalování uhlí pro výrobu energie v roce 2030 byla potvrzena dalším nezávislým podrobným modelováním bilance výroby a spotřeby elektřiny v průběhu celého roku. Studie Energetická revoluce, se však od dosavadních studií liší tím, že rovněž zkoumá, co se bude dít v Česku v dalších dvaceti letech po roce 2030, kdy bychom měli postupně dosáhnout úplného odklonu od využívání fosilních paliv ve výrobě elektřiny, tepla i dopravě. Základní modelování energetiky a dopravy provedl Institute for Sustainable Futures při University of Technology v Sydney v Austrálii a nezávislé ověření výsledků v případě fungování elektrizační soustavy propočítal svým modelem energetický institut Aurora Energy Research z Německa. https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2021/10/energeticka_revoluce.pdf_0.pdf