Koheze, nebo kolize?

Některé z projektů financovaných z evropských strukturálních fondů ve skutečnosti poškozují cíle, o které EU sama usiluje: ochranu vzácné přírody, lepší recyklaci odpadu nebo snižování exhalací oxidu uhličitého. Výmluvně to ilustruje přehled kontroverzních projektů v nových členských a kandidátských státech EU, který ve formě mapy vydaly dvě partnerské organizace Hnutí DUHA: CEE Bankwatch Network a Friends of the Earth Europe.
Sporné záměry jsou financovány ze strukturálních fondů nebo tuto podporu plánují. Publikace popisuje projekty s náklady asi šest miliard eur. EU na projekty spadající do kategorie „regionální rozvoj“ pro období 2007-2013 vyčlenila 157 miliard eur.
Dvaadvacet projektů v České republice a dalších sedmi zemích zahrnuje:   
silnice a dálnice naplánované přes místa se vzácnou přírodou, často dokonce chráněná i podle evropských směrnic, ačkoli by mohly vést jinou trasou; 
nepotřebné spalovny odpadu, které se mají stavět na úkor levnější a šetrnější recyklace, jež by navíc zajistila větší množství pracovních míst; 
ekonomicky kontroverzní přehrady a kanály, které by si vynutily vystěhování obcí a zničily unikátní přírodní lokality.
Některé dokumentované projekty jsou již z fondů EU financovány. Většina z nich je však teprve ve fázi plánování. Škodám, které by způsobily, je tedy možné předejít.
 
Součástí publikace jsou i návrhy, jak evropské finance využít lépe, zejména k modernizaci energetiky, snížení plýtvání energií v průmyslu i domácnostech, rozvoji veřejné dopravy a rozšíření recyklace odpadu.
 
Hnutí DUHA a jeho partnerské organizace prosazují lepší pravidla financování z evropských fondů, která by peníze zaměřila na progresivní záměry a vyloučila škodlivé projekty.
 
Zveřejněná mapa je volně k dispozici v tiskové kvalitě na: www.bankwatch.org/billions. Výtisky poskytne Hnutí DUHA.
 
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
„Některé z uvedených projektů jsou jednoduše nepotřebné, u všech ostatních jsou na stole i rozumnější alternativy. Evropské fondy jsou významným nástrojem pro podporu chudších oblastí unie. Musí ale být využity účelně, nikoli vyplýtvány na společensky nebo ekonomicky pochybné či ekologicky škodlivé projekty. Evropská komise nesmí prostě schválit každý miliardový nápad, se kterým vlády členských států přijdou. Některé záměry by měla prostě zamítnout, u jiných požadovat zásadní změny. Velmi důležité budou takzvané operační programy pro klíčové oblasti na příštích sedm let, které se nyní připravují.“