Klíčový okamžik sporu o Šumavu

Do nejdůležitějšího bodu dospěl letitý spor o ochranu přírody v národním parku na Šumavě. Zítra (čtvrtek 6.3.) ministerstvo životního prostředí zveřejní zprávu mise expertů prestižního Světového svazu ochrany přírody IUCN, kteří tento konflikt posuzovali.
Mise navštívila národní park v září. Na místě zkoumala postup jeho správců a diskutovala s nimi, Hnutím DUHA a dalšími odborníky, kteří jim oponují, a s obcemi.
Hnutí DUHA experty upozorňovalo především na: 
roztříštění první zóny národního parku do 135 malých, izolovaných ostrůvků, které nejsou životaschopné, namísto kompaktních území
kácení kůrovcem napadených stromů v pralesovitých porostech prvních zón národního parku, které je v rozporu s běžnou praxí národních parků
špatný postup proti kůrovci ve druhých zónách národního parku, kde vinou kácení vznikají rozsáhlé holiny a větrné polomy
lepší výsledky národního parku na bavorské straně hranice, kde při bezzásahovém režimu v rozsáhlé jádrové zóně počet kůrovců rapidně klesá, nedochází ke vzniku holin ani k polomům a na napadených místech vyrůstá nový zdravý les
výsledky odborných výzkumů, které ukázaly, že na bezzásahových plochách se paradoxně nesnižuje pestrost živočišných a rostlinných druhů
masivní odvážení a prodej dřeva z národního parku včetně míst, kde mělo podle oficiálních rozhodnutí zůstat ležet.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
"Zpráva mise je rozhodujícím bodem sporu o národní park ze celá léta. Očekáváme, že její doporučení tento letitý konflikt vyřeší. Dobré výsledky národního parku na bavorské straně hranice ukazují, že šumavskou přírodu jde účinně chránit bez masivního kácení. Výhodou mise IUCN je, že tato mezinárodní expertní instituce má respekt i důvěru obou stran."
Jaromír Bláha bude přítomen zveřejnění zprávy mise na tiskové konferenci ministerstva životního prostředí zítra odpoledne (13:00 hodin) a může na místě komentovat její závěry. 
Hnutí DUHA připravilo pro misi podrobný, více než šedesátistránkový materiál, který analyzuje hlavní problémy národního parku [1]. Studie v angličtině je k dispozici na www.hnutiduha.cz/sub miss.html, soubor je ovšem dost objemný (pdf soubor 9 MB).