Kanál Dunaj-Odra-Labe: vláda řeší letité uzávěry podél moravských řek

Vláda by měla ve středu (10.5.) schválit záměr „[p]rověřit reálnost a účelnost“ desítky let starých stavebních uzávěr v trase kanálu Dunaj-Odra-Labe. Stejným problémem se bude zabývat rovněž konference, kterou koncem týdne spolupořádá Hnutí DUHA.
Kontroverzní projekt s rozpočtem odhadovaným na nejméně 300 miliard korun by poškodil ochranu před povodněmi i vzácnou krajinu lužních lesů, mokřadů a luk podél stovek kilometrů Moravy, Odry a Labe. Ale v různých variantách zvažované trasy dodnes platí stavební uzávěry, které komplikují život desítkám obcí a brání jinému využití pozemků v říčních nivách – včetně obnovy jejich přírodních funkcí.
Návrh Politiky územního rozvoje, kterou mají ministři zítra schválit, obsahuje i bod: „Prověřit reálnost a účelnost územní ochrany průplavního spojení D-O-L, včetně případného stanovení podmínek pro vytvoření územních rezerv.“ Revizi má do konce roku 2008 provést komise složená ze zástupců několika ministerstev a krajů.
Projekt kanálu a stavební uzávěry jeho trasy v územních plánech jsou rovněž tématem konference, kterou v pátek v Kroměříži pořádá Hnutí DUHA společně s Unií pro řeku Moravu a místní občanskou iniciativou Stop vandalům.
Plány kanálu Dunaj-Odra-Labe v loňském roce ostře kritizovaly nezávislé posudky, které si na jednotlivé části projektu nechaly vypracovat Jihomoravský a Zlínský kraj, i analýza ministerstva životního prostředí.
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
„Konečně se o letitých stavebních uzávěrách povede seriózní debata. Komplikují život desítkám obcí a zároveň brání obnově přírodních funkcí říčních niv, které jsou velmi důležité pro ochranu před povodněmi. Pokud někde platí uzávěra, nemůžete tam ani postavit dům, ani obnovit mokřad, kam by se přirozeně a beze škod mohly rozlévat záplavy. Přitom řada úseků trasy kanálu je už dávno překonaná a tak jako tak by se zde nestavělo. Kanál by přišel na stovky miliard, poškodil by krajinu a změnil každodenní život místních lidí podél stovek kilometrů moravských a českých řek i v sousedních zemích.“