Kanál Dunaj-Odra-Labe by odčerpal peníze z potřebných úprav krajiny

Stavba kanálu by vedla k ještě většímu suchu a riziku povodní

Hnutí DUHA upozorňuje, že vládou dnes schválené přípravě stavby kanálu stojí v cestě cenná přírodní území na české straně hranice s Polskem. Se stavbou by souviselo odlesnění níže položených cenných území, regulace řek a vysušení dosud mokrých částí povodí, čímž by přispělo k většímu riziku povodní. 

Odhadované náklady stavby 15 miliard Kč by se mohly dle stavařů dostat na nejméně 311 miliard korun za návazný úsek Dunaj-Odra, který by nebyl výnosný před rokem 2080. [1] Téměř po celé délce navrhovaného kanálu a podél řek Moravy a Labe již přitom existuje modernizovaná železniční síť, jejíž přepravní výkon nevyužívá svoji plnou kapacitu. [2]

Hnutí DUHA v září představilo doporučení pro vládu, které by vedlo k lepšímu zachycení vody v krajině a pomohlo povodním zabránit a zároveň by vedlo ke tvorbě desetitisícům nových pracovních míst v regionech. [3]

Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekl:
„Nemůžeme si dovolit nyní utopit desítky či ve výsledku dokonce stovky miliard korun v ničení přirozených toků našich řek. Pokud budeme betonovat obrovská koryta, proti kterým se místní lidé bouří a málokdo je potřebuje, nezbudou nám peníze na zachycení vody přímo v krajině - abychom zabránili povodním a tragickému suchu.”

„Hnutí DUHA představilo srozumitelný plán na využití evropských prostředků, podle kterého bychom mohli vrátit život tisícům kilometrům našich řek, vytvořit meze, remízky a aleje v krajině a zrušit škodlivé meliorace. Abychom na to ale měli peníze, nesmíme je vyplýtvat v nesmyslných a megalomanských projektech, jako je kanál Dunaj-Odra-Labe.”

Poznámky:
[1] Deník Referendum: https://denikreferendum.cz/clanek/28621-tok-krisi-kanal-dunaj-odra-labe-podle-odborniku-je-to-nesmysl
[2] Oproti dřívějším úvahám o stavbě kanálu v osmdesátých letech však jen mezi lety 1988 a 2001 v souvislosti s transformací hospodářství poklesl výkon vodní dopravy na 36 %. Tento pokles dále pokračoval a například přeprava na Labi tak poklesla z 9,5 milionů tun v roce 1989 na 0,2 milionů tun v  současnosti.
[3] Dokument „Na co by vláda neměla zapomenout v investičním balíčku”: https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/09/investice_do_obnovy_podklad_pro_novinare.docx_1.pdf