Hnutí DUHA proti ataku svazu průmyslu na zelené zákony

Hnutí DUHA se dnes obsáhlým dopisem prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ohradilo proti kampani, která atakuje důležité ekologické zákony.  Lobbistické sdružení velkých průmyslových společností v posledních týdnech zahájilo v médiích i jednáním s politiky systematickou kampaň, kterou prosazuje škrty v klíčových zákonech, jež chrání zdraví a kvalitu života české veřejnosti. Svaz průmyslu a dopravy například:  ·         volá po zvýšení povolené míry znečištění pro některé podniky a technologie v zákonech o ovzduší či o obalech a napadá opatření ke snížení kontaminace českých řek, aniž by se jakkoli zabýval důsledky pro zdraví občanů;·         kritizuje registr znečištění, díky kterému mají lidé právo vědět, jaké toxické látky vypouští do vzduchu nebo do řeky továrna v jejich sousedství;·         v dopise poslancům protestoval proti klauzuli zákona, která místním občanům dává rovná práva se společností, jež chce za jejich domem stavět třeba chemičku, skládku nebo elektrárnu;·         zároveň varoval před ratifikací důležité mezinárodní smlouvy, která občanům garantuje právo na informace o znečištění či vyjádřit se k velkým projektům ve svém městě nebo obci;·         prosazuje, aby ministr životního prostředí umožnil firmám, které by o to měly zájem, ještě zvýšit už tak rekordní exhalace oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí;·         napadá poplatky, které elektrárny, spalovny odpadu, rafinérie a další hradí za exhalace do vzduchu, úhrady papíren, chemiček a jiných továren za vypouštění škodlivých látek do řek i platby za skládkování odpadků. Některé argumenty se navíc zakládají na nedorozuměních. Svaz například protestuje proti zařazení velké části českých řek do kategorií, ve kterých se vyžaduje čistější voda. Ovšem pásma se stanovují na základě přírodních podmínek jednotlivých toků. Jediný způsob, jak kategorii změnit, by byl přemístit příslušnou řeku jinam.  Kompletní text dopisu Hnutí DUHA s podrobnou kritikou kampaně Svazu průmyslu a dopravy: www.hnutiduha.cz/publikace/spd_dopis.pdf Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "V posledních týdnech už jde o otevřenou a systematickou kampaň proti ekologické legislativě. K některým výtkám proti příliš složitým a neustále novelizovaným zákonům se nelze nepřipojit. Ale některé z klauzulí, které svaz napadá, patří mezi nejdůležitější části českých ekologických zákonů a chrání zdravé prostředí pro každého. Ataky se týkají třeba práva na informace o toxických látkách, které vypouští továrna v sousedství, standardů čistoty našich řek, důležitých občanských práv nebo už tak rekordních exhalací oxidu uhličitého. Dobré zelené standardy přitom podporují inovace, moderní čisté technologie a progresivní průmysl. Politici se musí postavit kampani, která prosazuje, aby krátkodobý profit pár průmyslových společností se zastaralými technologiemi dostal přednost před našim zdravím a kvalitou života."