Hnutí DUHA podporuje prezidentova slova o povodních

Hnutí DUHA přivítalo a podpořilo poznámky o ekologických příčinách ničivé síly povodní [1], které prezident Václav Havel přednesl ve svém novoročním projevu.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Prezident uhodil hřebíček na hlavičku, když upozornil, že srpnové povodně znamenají varování před způsobem, jakým se u nás pečuje o krajinu, hospodaří v lesích a nakládá s řekami. Obrovské lány, umělé smrkové monokultury v lesích, vybetonovaná a narovnaná koryta řek, holosečné kácení na svazích i nerozumná výstavba v říčních nivách zvyšují ničivou sílu záplav. Jak prezident podotkl, musíme se k naší krajině chovat s větší úctou i pokorou - a začít pracovat na jejím ozdravění."
Hnutí DUHA vydalo podrobný informační list, který shrnuje údaje o ekologických souvislostech povodní:
www.hnutiduha.cz/aktivity/ostatni/povodne.pdf
Poznámky:
[1] Fakta o povodních a krajině:
- Starý smíšený les zachytí do osmdesáti milimetrů srážek - umělá smrková monokultura troj– až desetinásobně méně.
- V lesích by mělo vždy několik procent stromů zůstávat nevytěženo: tlející dřevo nebo lišejníky mohou nasáknout tolik vody, kolik samy váží; lišejník na třísetleté jedli zadrží až 200 kilogramů vody.
- Vinou holosečného kácení se mění struktura půdy, které klesá schopnost vsakovat vodu.
- Orná půda u nás tvoří 72 % zemědělských pozemků, zatímco průměr zemí EU činí 60 %. Zmizely drobné bariéry - remízky, meze, louky, mokřady, sady, rybníčky, pastviny.
- Během dvacátého století se vinou regulací a betonování celková délka českých řek a potoků zkrátila o třetinu.
- Poslední tři velké komplexy lužních lesů a luk na Moravě v roce 1997 zadržely více vody než všechny přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady.
- Zachovaná říční niva na pouhých 11 kilometrů dlouhém přirozeném úseku Lužnice v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko zachytí tolik vody, jako středně velká přehrada.