Hnutí DUHA ostře proti osobnímu tónu na Šumavě, odmítá odvádění pozornosti od věcné debaty

Hnutí DUHA se ostře ohradilo proti snaze správy národního parku odvést pozornost od věcné debaty o ochraně přírody na Šumavě a prezentovat ji jako osobní spor. Upozornilo přitom, že:
* Předmětem sporu je způsob péče o národní park, nikoli konkrétní osoby.
* Hnutí DUHA a další oponenti nekritizují manažérské nebo lesnické schopnosti Ivana Žlábka. Soudí však, že v čele národního parku by měl stát odborník na ochranu přírody.
* Devět předních českých ekologických organizací nežádalo odvolání Ivana Žlábka osobně, ale vedení národního parku, které je za jeho dnešní stav odpovědné.
* Argumentovaly přitom tím, že vedení správy parku odmítá realizovat doporučení mise IUCN. Dodnes například nestáhlo žádost o povolení kácení a použití insekticidů v prvních zónách parku, které experti IUCN označili za nepřijatelné.
* Správa s pozváním mise IUCN souhlasila. Doporučení expertů měly podle dohody obou stran sporu sloužit jako podklad pro další rozhodování o přístupu ke kůrovci na Šumavě.
* Navíc dnešní vedení nese odpovědnost za zpochybnění smyslu národního parku v očích místních obyvatel, veřejnosti i mezinárodních odborníků, za vytvoření téměř 3000 hektarů holin, které dále rozšiřuje vítr, za kácení, jež narušilo přirozený vývoj postupně se měnících šumavských pralesů, i za soustavné nedodržování pravidel péče o národní park a za záhadné krádeže dřeva s použitím vrtulníku.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Musím se ostře ohradit proti snaze správy národního parku odvést pozornost od věcné debaty o správě Šumavy tím, že ji představuje jako osobní válku. Jde nám o způsob péče o národní park a odborné složení jeho vedení, nikoli o to, zda v něm sedí Žlábek, Nováková, Novotný nebo třeba Ambrozek."
"Ivan Žlábek je nepochybně silná a mezi lesníky uznávaná osobnost. Jako takového si jej osobně vážím. Ale IUCN také připomíná, že národní park nemají vést odborníci na lesní hospodaření, nýbrž experti na ochranu přírody. Obhospodařovaný les a přirozeně se měnící pralesní ekosystém národního parku mají společného asi tolik jako obilné pole a divoká step."
"Národní park musí vést lidé, kteří s jeho koncepcí souhlasí. Ivan Žlábek a jeho lidé sotva mohou o správnosti péče o přírodu podle mezinárodních standardů přesvědčit lesní personál parku i místní obyvatele, když takovému řešení léta oponovali. Navíc dnešní vedení nese zodpovědnost za současný stav parku včetně ztráty mezinárodní klasifikace, rozsáhlých holin, poškození zbytků vzácných šumavských pralesů a neobjasněných krádeží dřeva."