Hnutí DUHA nedoporučí, jak hlasovat v referendu o EU - Vyzývá však k účasti a zveřejňuje ekologická pro a proti

 
Hnutí DUHA nebude oficiálně doporučovat hlasování ani pro, ani proti vstupu do Evropské unie; vyzve však občany, aby se referenda zúčastnili.
Rada přední české ekologické organizace se k tomuto stanovisku rozhodla po inventuře okamžitých i dlouhodobých přínosů a záporů členství v Evropské unii. Výsledky tohoto hodnocení zároveň dva týdny před zahájením referenda zveřejňuje.
Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Nelze jednoznačně říci, že unie bude znamenat čistější, nebo špinavější prostředí. Členství v EU přinese řadu různých ekologických změn. Některé zvýší znečištění, jiné jej sníží, některé zvětší množství odpadu na skládkách, jiné jej zmenší, některé zajistí lepší ochranu české krajiny, jiné způsobí větší devastaci.“
“Namísto jednoznačného doporučení jsme udělali inventuru ekologických přínosů i záporů a pomůžeme tak občanům, aby se rozhodli sami. Rozhodně by se ale měli hlasování zúčastnit. Referendum je důležitým demokratickým prostředkem. Pokud by tento historicky první a zároveň neobyčejně důležitý plebiscit skončil fiaskem pro nezájem občanů, těžko politiky příště přimějeme, aby vypisovali hlasování o dalších otázkách."
Inventura ekologických pro a proti Evropské unie: www.hnutiduha.cz/aktivity/ostatni/eu.html