Hnutí DUHA komentuje vládní Strategii hospodářského růstu

Hnutí DUHA dnes přivítalo důraz, který návrh vládní Strategie hospodářského růstu klade na modernizaci průmyslu, čisté technologie, snižování energetické náročnosti a kvalitní veřejnou dopravu.
 
Strategii publikoval místopředseda vlády pro ekonomiku. Mezi klíčové body, které pomohou modernizovat ekonomiku a zároveň sníží znečištění, patří:
·         zahájení ekologické daňové reformy;
·        podpora obnovitelných zdrojů energie a její rozšíření také na vytápění obnovitelnými zdroji;
·        investice do rozvoje kvalitní veřejné dopravy, například příměstských drah a podobných projektů;
·         opatření, která pomohou přesunout nákladní přepravu z kamionů na železnici;
·        zrušení daňového osvobození leteckého paliva, které podporuje nejšpinavější způsob dopravy;
·        přehlednější, srozumitelnější a méně administrativně náročné zákony, podle kterých se vydávají ekologická povolení.
 
Strategie také poukazuje na význam, který pro ekonomiku má zachování bohaté přírody v české krajině a podpora turistiky na venkově.
 
Hnutí DUHA má však obavy z některých návrhů na změny ekologických zákonů – například úprav, které by mohly investory velkých staveb paradoxně připravit o šanci lépe se na projektech dohodnout s místními lidmi. Strategie také plánuje výstavbu dálnic a rozšiřování silnic či naznačuje podporu kanalizaci dolního Labe, aniž by se zabývala ekonomickou smysluplností jednotlivých projektů.
 
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Hlavním plusem strategie je silný modernizační étos. Budoucnost české ekonomiky totiž vidí v čistých technologiích, snižování energetické náročnosti či péči o pestrou krajinu – nikoli v uhelných dolech, masivním vývozu elektřiny nebo udržování těžkého průmyslu za každou cenu. Oproti tomu, jak vládní průmyslová politika vypadala ještě nedávno, je to zřetelný posun. Třeba ekologická daňová reforma vytvoří desetitisíce nových pracovních míst, podpoří modernizaci průmyslu a zároveň sníží znečištění. Mínusem je plánované utracení miliard korun na dálnice či kanalizaci divokého dolního Labe, aniž by strategie zkoumala skutečnou ekonomickou smysluplnost jednotlivých projektů. Také některé docela vágně formulované návrhy na změny ekologických zákonů mohou paradoxně ještě komplikovat život investorům.“
 
Podrobný komentář ekologických organizací k přípravě Strategie hospodářského růstu:
www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/shr.pdf