Hnutí DUHA komentuje Ambrozkovy výsledky

Libor Ambrozek po necelých třech letech odchází z postu ministra životního prostředí.
 
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Obecný dojem z necelých tří let Ambrozkova ministrování je spíše kladný. Asi nejdůležitějším výsledkem byl nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů elektřiny, který pomůže rozhýbat čistou energetiku. Prosadil také zavedení evropských pravidel ochrany přírody Natura 2000 a vládní plán nakládání s odpady zaměřený na lepší recyklační služby pro občany, začal dělat pořádek v národním parku na Šumavě. Ale měl také slabé stránky. Ekologická daňová reforma skončila prakticky fiaskem i proto, že Ambrozek věnoval malou pozornost jejímu politickému prosazování. Navrhoval, aby vláda průmyslu dovolila dál zvýšit už tak velmi vysoké exhalace oxidu uhličitého – že ministr průmyslu chtěl ještě více, na tom nic nemění. Recyklační služby sice prosadil na papíře, ale ministerstvo nic neudělalo pro jejich skutečné zavedení.“
 
Poznámky:
 
Hlavní výsledky Libora Ambrozka:
 
·         schválení nového zákona o podpoře čistých zdrojů energie, jako jsou větrné elektrárny, spalování biomasy nebo solární kolektory, v Poslanecké sněmovně
 
·         plán hospodaření s odpady v příštích deseti letech zaměřený na vyšší recyklaci a lepší recyklační služby pro domy a byty
 
·         změna péče o Šumavu, která začíná dodržovat mezinárodní standardy národních parků
 
·         zavedení evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000, která zajistí lepší ochranu vzácných částí české přírody, jako je horská tundra v Krkonoších, stepi na Pálavě nebo třeboňské rybníky
 
Co se Ambrozkovi nepovedlo:
 
·        skoro nic nedělal s rekordním českým příspěvkem ke globálním změnám podnebí – dokonce navrhl vládě, aby průmyslu dovolila exhalace oxidu uhličitého ještě zvýšit
 
·        projednávání ekologické daňové reformy ponechával spíše na úřednících a expertech, nevěnoval velkou pozornost jejímu politickému prosazování
 
·         na papíře sice prosadil plán nakládání s odpady, který výrazně podporuje recyklaci, ale ministerstvo za dva roky neudělalo prakticky nic pro jeho uskutečnění – například nenavrhlo jediné konkrétní opatření ke zlepšení recyklačních služeb pro domy a byty