Hnutí DUHA bude bránit obce ohrožené doly

Hnutí DUHA se rozhodně postaví proti návrhům obětovat další severočeské obce povrchovým dolům. Ekologická organizace dnes rázně varovala před zpochybňováním oficiálních limitů, které vesnice v Podkrušnohoří chrání před těžbou uhlí.
Připoměla přitom obrázky ze začátku devadesátých let, kdy se místní obyvatelé a další občané více než rok snažili vlastními těly před buldozery zachránit vesnici Libkovice. Pokud by Špidlův kabinet povolil další bourání, Hnutí DUHA opět pomůže sestavit širokou koalici bránící domovy před uhelnými doly.
Tzv. územní ekologické limity těžby vyhlásila vláda na podzim 1991, aby ochránila severočeské obce před postupem dolů. Spolu se zákonem o ovzduší, který elektrárny donutil snížit exhalace, tvořily  hlavní části balíčku určeného k ozdravění kraje postiženého těžbou, znečištěním a chemičkami. Od roku 1945 zde za oběť těžbě padlo 81 měst a obcí včetně starého Mostu.
Poslední zbouranou vesnicí byly Libkovice. Demolice vyvolala široký nesouhlas veřejnosti. Snaha místních obyvatel a dalších občanů obec zachránit, kterou organizovalo Hnutí DUHA, přesto neuspěla. Tehdejší ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý ovšem na podzim 1993 slíbil, že Libkovice jsou „poslední zbouranou vesnicí v Podkrušnohoří“. Na konci devadesátých let se ukázalo, že bourání bylo zbytečné: těžba na místo bývalé vesnice nikdy nedospěje.
V posledních týdnech se opět otevírají diskuse o prolomení limitů. Ohroženy jsou zejména vesnice Horní Jiřetín a Černice nedaleko Mostu. Hnutí DUHA prosazuje, aby tyto hranice, které jsou nyní stanoveny pouhým nařízením vlády, byly zaneseny do zákona. To by ohroženým obcím zajistilo dlouhodobou jistotu pro další rozvoj.
Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Limity, jež chrání vesnice před postupem dolů, měly hned po roce 1989 zajistit, že se tento kraj vydá jinou cestou, než je doslova dusivá kombinace povrchové těžby, uhelných elektráren a těžkého chemického průmyslu. Pochybnosti o tom, zda budou či nebudou dolům obětovány další obce, už musí konečně přestat. Poslanci by proto měli zařadit územní limity do zákona. Pokud by vláda dala zelenou bourání dalších vesnic, Hnutí DUHA pomůže opět zorganizovat širokou koalici obhájců obcí proti uhelným dolům. Politici budou muset zase vysvětlovat, proč domovy Severočechů před buldozery nebrání oni, ale lidé stojící na střechách."
Informační list Hnutí DUHA o limitech těžby a ohrožených obcích (z roku 1998): www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/suroviny/obecne/suroviny4.htm