Hlavní úkoly nového ministra zemědělství: zlepšit dotace a řešit přemnoženou zvěř

Před nově jmenovaným ministrem zemědělství stojí podle Hnutí DUHA několik výzev ke zlepšení stavu krajiny v České republice. Podle ekologické organizace musí urgentně zlepšit zemědělské dotace, aby pomáhaly naší krajině, a také zajistit snížení množství zvěře, která brání obnově našich lesů. 


Obě témata už ve své dočasné funkci otevřel zastupující ministr zemědělství Marian Jurečka: odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka a znovuotevřel jednání o zemědělských dotacích v rámci Společné zemědělské politiky. Jen jejich přenastavením je podle ekologů možné zajistit, aby do roku 2030 minimálně 10 % zemědělské plochy sloužilo k ochraně biodiverzity a co nejdříve byla čtvrtina zemědělských ploch obhospodařovaná v ekologickém režimu. Zároveň musí připravit opatření, která pomohou lepšímu přirozenému zadržování vody v krajině nebo zajistit šetrnější užívání pesticidů a umělých hnojiv. [1] To slíbila samotná vládní koalice v koaliční smlouvě. [2]


Ekologické organizace a vědci již před Vánoci apelovali na ministra Jurečku, aby neodesílal návrh dotací Evropské komisi, připravený předchozí vládou a přepracoval ho v souladu s předvolebními sliby a koaliční smlouvou. Ministerstvo zemědělství před koncem roku toto přepracování přislíbilo. [3] Ekologické organizace však zatím nebyly pro další jednání nijak osloveny a nebyly také stále vypořádány jejich připomínky, které zaslaly již v polovině listopadu. Kromě technické schůzky 28. prosince, na kterou ekologické organizace pozvány nebyly, ministerstvo přislíbilo další schůzky v lednu. O jejich termínech či obsahu zatím není nic známo.


Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA řekl:

“Vítáme, že ministr Jurečka a jeho nástupce Zdeněk Nekula uznali potřebu upravit návrh zemědělských dotací. Jinak by totiž nemohli naplnit své předvolební sliby. Očekáváme, že ministerstvo tento čas využije k zapracování připomínek ekologických organizací či Ministerstva životního prostředí, které byly předchozím vedením Ministerstva zemědělství ignorovány. Úprava dotací je zásadní, pokud chceme připravit naši krajinu na klimatickou změnu, zvrátit úbytek hmyzu a ptáků a zachránit naši půdu pro další generace.”


Jiří Beneš, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA řekl:

“Pro ozdravení našich lesů po kůrovcové kalamitě je nutné, aby ministr Nekula zajistil rychlé přijetí novely zákona o lesích. V ní je zejména potřebné prodloužit lhůty k zalesnění a umožnit vyšší podíl ponechaného mrtvého dřeva při těžbě. Lesy urgentně potřebují i novelizaci (a následně vypracování nového) zákona o myslivosti, díky níž by se lov zvěře odvozoval od množství škod a posílily práva vlastníků půdy.

Ve spolupráci s novým ředitelem Lesů České republiky by měl nastupující ministr zemědělství změnit strategii podniku tak, aby se zastavila plošná devastace chráněných krajinných oblastí neefektivní těžbou kůrovcem napadených stromů a soustředit se na řešení kalamity v hospodářských lesích.”


Poznámky pro editorky a editory:

[1] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke

[2] https://www.pirati.cz/assets/pdf/KOALICNI_SMLOUVA.pdf 

[3] https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-upravuje.html