Green Deal je správný, ale nebude fungovat s greenwashingem a bez pomoci lidem

Na destruktivní činnost společnosti Shell upozornilo v pondělí Hnutí DUHA tichým protestem na zahájení konference Hospodářských novin s názvem Green Deal Summit. Firma Shell, známá svým velkým podílem na probíhající klimatické krizi, zcela nedostatečnými cíli pro snižování emisí i ničením přírody a porušováním lidských práv v lokalitách těžby, je totiž hlavním partnerem konference. Hnutí DUHA v souvislosti s konferencí také upozorňuje na to, že pokud klimatická opatření nebudou nastavena tak, aby z nich měly užitek všechny společenské skupiny včetně těch nízkopříjmových, je jejich realizace ohrožena. Organizace žádá, aby úspory energie a čistá obnovitelná energie byly přístupné pro každého.

 

 Proti sponzoringu společnosti Shell a některých dalších firem na byznysové konferenci Hospodářských novin k European Green Deal protestovaly také v minulém týdnu organizace zabývající se ochranu klimatu i vyučující a studující UMPRUM, v jejímž prostoru se konference koná. Oficiální postoj pořadatele - Hospodářských novin - není znám, reagoval však na kritiku dodatečným zařazením panelu, ve kterém vystoupí kromě náměstka ministryně životního prostředí Jana Dusíka také ředitelka Hnutí DUHA Anna Kárníková a Kryštof Stupka, zástupce mládeže při Organizaci spojených národů.

 

 Společnost Shell, která je hlavním partnerem konference, se dlouhodobě angažuje v greenwashingových kampaních (například kampaň #makethefuture), ve kterých spojuje svou značku s čistými technologiemi, i když mezi roky 2000 a 2018 vydala pouhé 1 % svých dlouhodobých investic na nízkouhlíkové zdroje (větrné a solární). Firma  tvrdí, že absolutní objem emisí z jejích energetických produktů zůstane na úrovni roku 2018, což však absolutně není v souladu s cíli Pařížské dohody, jejíž naplnění předpokládá, že do roku 2030 budou muset emise spojené s ropou, zemním plynem a uhlím radikálně klesnout. Z cílů navíc společnost vynechává svůj petrochemický průmysl a obchodování s fosilními palivy. V rozsudku z minulého roku, kterého dosáhli kolegové z nizozemské organizace Přátelé Země (Milieudefensie.nl), nařídil soud společnosti Shell připravit konkrétní plány, jak snížit své emise o 45 % vůči roku 2019 a stanovil, že jakékoliv újmy způsobené Shellu v důsledku této strategie jsou akceptovatelné s ohledem na újmy, které by jinak byly její další činností způsobeny celé planetě.

 

 Greenwashing má přitom vážné důsledky: ztráta důvěry v produkt a firmu a zmatení ohledně skutečných ekologických přístupů firem oslabuje zájem lidí o ekologické produkty a snižuje celkovou důvěru v řešení ochrany klimatu. Greenwashing také zvyšuje negativní dopady na životní prostředí, protože spotřebitelé volí z ekologických důvodů produkty na základě klamavé reklamy a spotřebovávají jich pak více než produktů s reálně menší ekologickou stopou. Greenwashing je ale problémem i pro soukromý sektor samotný: firmy vynakládají peníze na “zelený” marketing místo do inovací svých byznys modelů tak, aby byly schopny uspět v klimaticky neutrálním světě. A firmy, které touto nelehkou cestou inovací chtějí jít, jsou pak greenwashingovými strategiemi konkurence znevýhodněny.

 

 Pozornost soustředěná na Green Deal Summit poukazuje na téměř neexistující českou veřejnou debatu o klimatických politikách. Pokud má být taková diskuse smysluplná a aplikovaná řešení mají být účinná a trvalá, je třeba přizvat zástupce akademické obce, místních komunit, zaměstnanců a zaměstnankyně i občanské společnosti. Komerční společnosti je třeba do diskuse i řešení zapojovat s tím, že se nebude zamlčovat jejich zvýšená odpovědnost za současný kritický stav a že jejich závazky do budoucna musí být měřitelné, kontrolovatelné a nikoli symbolické. 

 

 Hospodářská transformace nedílně spojená s konceptem Green Dealu musí být sociálně spravedlivá a demokratizující. V opačném případě bude posilou pro extrémní politické síly a v posledku bude směřovat ke konci společenské stability, tak jako to nyní vidíme ve formě demonstrace SPD, svolané před konferenční prostory v centru Prahy. Proto mají být mezi panelisty podobných konferencí i odborníci a odbornice na sociální politiku a konkrétní opatření vždy musí zohledňovat, do jaké míry se jich mohou účastnit všechny sociální skupiny, jak podporují nízkopříjmové a jinak znevýhodněné občany a jestli snižují sociální nerovnosti. 

 

 Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, řekla:

“Greenwashing Shellu a dalších firem ohrožuje důvěru lidí v ekologická řešení, ale také brání firmám jít náročnější cestou skutečné změny byznys modelů tak, aby měly šanci uspět v klimaticky neutrálním světě. Green Deal je správná strategie a nesmíme ji zničit greenwashingem ani tím, že budeme při transformaci zapomínat na chudší části společnosti či dopouštíme zvětšování nerovností. Hnutí DUHA proto prosazuje taková řešení, která chrání klima a zároveň přímo pomohou lidem zvládnout nápor energetické krize - tím je například zvýšení dostupnosti solárních panelů či zateplování domů. Minulý týden vyhlášené otevření Modernizačního fondu nízkopříjmompových domácnostem bude - pokud bude dobře nastaveno - jedním z kroků správným směrem.”