Glyfosát: evropské státy dnes nepodpořily ani pětileté prodloužení, návrh EK odmítly posedmé

Evropská komise nejspíš rozhodne v odvolacím výboru

Ani dnes evropské státy neodsouhlasily prodloužit povolení glyfosátu, navrhované Evropskou komisí - tentokrát na pětileté období. Proti byly Francie, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta a Rakousko. Pět států (Bulharsko, Německo, Polsko, Portugalsko a Rumunsko) se zdrželo hlasování. Marian Jurečka za Českou republiku opět hlasoval za prodloužení povolení.

Evropské státy odmítly přijmout návrh Komise na prodloužení glyfosátu už posedmé.

Jelikož státy nedospěly ke kvalifikované většině, Komise oznámila, že nechá o návrhu na pětileté prodloužení hlasovat odvolací výbor. Ten sestává také ze zástupců členských zemí, může však už pouze hlasovat o návrhu, další jednání nejsou možná. Odvolací výbor bude hlasovat pravděpodobně do konce listopadu. Komise přitom v minulosti deklarovala, že v případě, že státy nerozhodnou, funkci odvolacího výboru nevyužije.

Komise kritizuje členské státy za to, že nejsou schopny dojít ke společnému rozhodnutí. Ve svých návrzích však vždy předkládala několikaleté neomezené prodloužení navzdory známému postoji mnoha států i Evropského parlamentu, požadující ukončení glyfosátu nejpozději do roku 2022.

Více o glyfosátu a důvodech, proč je nutné jej omezit a postupně nahradit najdete ve včerejší tiskové zprávě Hnutí DUHA dostupné zde: http://hnutiduha.cz/aktualne/glyfosat-eu-ministr-marian-jurecka-bude-zit...

Klára Kyralová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství, řekla:

“Dnešní výsledek opět ukazuje, že většina evropských zemí další používání glyfosátu nepodporuje a přeje si, stejně jako Evropský parlament a široká veřejnost, jeho řízené ukončení. Marian Jurečka si ho údajně sice také přeje, ale dnes opět hlasoval za jeho další prodloužení.”

“Glyfosát je potřeba omezit už nyní - úplně zakázat jeho používání na veřejných prostranstvích, neprofesionální použití a dosoušení plodin před sklizní. Je také třeba začít nahrazovat ho v zemědělství bezpečnými a udržitelnými postupy.”

Jan Freidinger, vedoucí kampaně z Greenpeace ČR, řekl:

„Nepovolit další používání glyfosátu je příležitost jak osvobodit zemědělce ze závislosti na této nebezpečné látce a nasměrovat je směrem k produkci, která je šetrná k přírodě a lidskému zdraví. Členské státy nesmí na třetí pokus tuto šanci promarnit.“

Šítky aktuality: