Glyfosát a EU: ministr Marian Jurečka bude zítra spolurozhodovat o dalším povolení

Podpoří nebezpečný herbicid navzdory stanovisku Evropského parlamentu, deseti zemím EU, výzvám lidí i svým vlastním výrokům?

Už zítra proběhne další jednání a hlasování o budoucnosti zdraví a přírodě nebezpečného herbicidu glyfosát. Po říjnovém setkání, kdy zástupci evropských států nepodpořili další desetileté prodloužení, budou zítra hlasovat o povolení na pět let. Evropská komise navrhuje další prodloužení navzdory tomu, že proti je deset zemí EU (např. Francie, Itálie, Rakousko, Slovinsko a další) i Evropský parlament. Skončit s používáním glyfosátu si přeje také evropská veřejnost.

O ne/prodloužení registrace glyfosátu jednají evropské státy už od první poloviny loňského roku. Už na počátku nebyla vůle členských států registraci prodloužit dostatečná, a od té doby stále klesá. Zatímco v březnu 2016 byly proti prodloužení registrace na patnáct let Francie, Itálie a Nizozemí a dalších osm států se zdrželo hlasování, letos v říjnu se proti prodloužení - nyní už jen na deset let - postavilo už deset zemí (Francie, Itálie, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Lucembursko, Malta, Rakousko, Slovinsko a Švédsko). Německo s Portugalskem se zdržely hlasování. Naopak český ministr zemědělství Marian Jurečka pokaždé hlasoval pro patnáctileté, respektive desetileté prodloužení.

Hnutí DUHA proto spolu s více než dvěma tisíci lidmi na něj apeluje, aby nepodpořil neomezené prodloužení glyfosátu na dalších pět let. Přesně to má ale ministr v plánu [1]. Přitom v květnu minulého roku napsal na svém twitterovém účtu: “U glyphosatu podporuji zkrácení doby registrace a zúžení jeho použití. Ukončit jej nyní by byl velký problém, nemáme bezpečnější náhradu.” [2] Podle Jurečky je zákaz ze dne na den problematický. O takovém zákazu však nikdo neuvažuje - možností je tří až pětiletá lhůta k postupnému ukončení, kterou navrhuje například Francie, Itálie, Slovinsko nebo Malta. Ministr Jurečka by měl i na základě vlastních prohlášení zastávat stejnou pozici.

Některé z důvodů pro okamžité výrazné omezení a postupné nahrazení glyfosátu postupy šetrnými ke zdraví i přírodě:

●    Glyfosát je nejpoužívanějším herbicidem u nás i ve světě. Testování ho objevilo v potravinách - například medu, pečivu, zmrzlině nebo pivu [3]; v hygienických potřebách, tělech zvířat žijících v zemědělské krajině [4] i v tělech lidí [5].

●    Pro lidské zdraví představuje riziko. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), nejvyšší medicínská autorita v oblasti rakoviny, řadí glyfosát mezi pravděpodobné lidské karcinogeny [6]. K tomuto závěru došla na základě nezávislých, zveřejněných a tzv. peer-reviewed studií. Existuje podezření, že působí genotoxicky, může narušovat fungování hormonální soustavy a poškozovat vývoj plodu a průběh těhotenství [7]. Studie publikovaná v lednu 2017 také prokázala souvislost mezi glyfosátovými herbicidy a závažným onemocněním jater [8]. Běžně se navíc používá ve směsi s dalšími látkami, dopady tzv. koktejlového efektu na lidské zdraví přitom nejsou známyvůbec.

●    Glyfosát se zřejmě nerozkládá tak rychle, jak uvádí výrobce a jak se doposud soudilo. Nejnovější evropský výzkum objevil rezidua glyfosátu v 45 % půdy [9].

●    Poškozuje životní prostředí. Glyfosát je jedovatý pro vodní organismy, může se přitom vyplavovat do řek a spodních vod. Poškozuje ornou půdu a snižuje její úrodnost. Snižuje biodiverzitu a vede k šíření rezistentních plevelů [7]. Existuje také podezření, že glyfosát je jednou z látek, které způsobují syndrom zhroucení včelstev.

●    Aféra Monsanto papers ukazuje, že výrobce ovlivňoval studie dopadu glyfosátu na lidské zdraví. Interní dokumenty společnosti Monsanto ukazují, že firma ovlivňovala studie podepsané nezávislými vědci a snažila se zakrýt data prokazující škodlivé dopady glyfosátu a glyfosátových herbicidů na lidské zdraví. Dokumenty byly zveřejněny v rámci soudních procesů v USA, ve kterých zhruba dva tisíce farmářů žaluje firmu Monsanto za to, že jim glyfosátové herbicidy způsobily rakovinu [10].

●    Monsanto dlouhodobě útočí na vědce, jejichž studie poukazují na zdravotní škodlivost glyfosátu nebo glyfosátových herbicidů. Vědci IARC čelí těžké kritice a snahám o diskreditaci od zařazení glyfosátu na seznam pravděpodobných karcinogennů [11]. “Obětí” Monsanta se stal také francouzský toxikolog Gilles-Éric Séralini, který v průběhu dvou let přidával do pitné vody laboratorních potkanů Roundup a krmil je geneticky modifikovanou kukuřicí ošetřenou glyfosátem. Potkani vykazovali poškození jater, u samiček se ve zvýšené míře objevila rakovina prsu. Po zveřejnění studie se na toxikologa snesla neobvyklá vlna kritiky, například pro “využívání zvířat k propagandě”. Nedlouho po zveřejnění Séraliniho práce zasedl do rady časopisu, který studii uvěřejnil, bývalý zaměstnanec Monsanta, a po půl roce časopis studii stáhl [12].

●    Evropská komise navrhuje prodloužení na základě závěrů EFSA a ECHA, podle kterých glyfosát není karcinogenní. Oba úřady však své stanovisko opírají i o nezvěřejněné studie poskytnuté samotným průmyslem. EFSA také čelí kritice, že ve svém hodnocení zkopírovala celé pasáže z hodnocení předloženém samotným výrobci glyfosátu [13].

●    Evropský parlament požaduje zákaz glyfosátu do roku 2022. Parlament chce také okamžitý zákaz použití na dosoušení plodin před sklizní (tzv. desikaci), neprofesionální použití a používání v parcích, hřištích a veřejných zahradách. Poslanci se také shodli na tom, že hodnocení pesticidů na úrovni EU musí být založeno pouze na zveřejněných, nezávislých a tzv. peer-reviewed studiích. Návrh předložil český europoslanec Pavel Poc a získal podporu většiny poslanců.

●    Alternativy ke glyfosátu existují jak pro správu veřejných prostranství, tak v zemědělství. Podle studií nemusí být přitom nákladnější než použití glyfosátu, při zohlednění nákladů na poškozené zdraví a životní prostředí vycházejí naopak nechemické metody levněji [14].

Klára Kyralová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství, řekla:
“Ministr Marian Jurečka bude mít zítra další možnost ovlivnit, jak dlouho se u nás bude glyfosát používat. Prodloužit povolení na dalších pět let naději na výrazné omezení a postupné nahrazení glyfosátu nedává, pouze posouvá problém o další léta. Pokud je ministr skutečně pro omezené používání a postupné nahrazení, jak avizoval, měl by prosazovat závaznou několikaletou lhůtu k ukončení, tak jako například Francie, Itálie nebo Slovinsko.”

“Další prodloužení glyfosátu o pět let jde i proti doporučení Evropského parlamentu. Ten žádá úplně ukončit používání do roku 2022 a okamžitě ukončit používání pro desikaci (vysoušení plodin), na veřejných prostranstvích a pro neprofesionální používání. Tento návrh předložil europoslanec Pavel Poc. Bylo by skvělé, kdyby totéž prosazoval i Marian Jurečka. Naplnil by tak své prohlášení z května minulého roku.”

“Nahrazení glyfosátu možné je, i když to nebude ze dne na den. O šetrných způsobech víme, jsou dobře zmapované jak pro použití na veřejnosti - mnohá města bez glyfosátu dobře fungují, tak pro zemědělství. Je proto potřeba podpořit obce i zemědělce, aby tyto nechemické postupy začali využívat.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cr-podpori-prodlouzeni-evropsk...

[2] https://twitter.com/MJureka/status/732498631035518976


[3] https://www.huffingtonpost.com/carey-gillam/fda-finds-monsantos-weed_b_1..., https://www.theguardian.com/environment/2014/jul/17/pesticide-residue-br..., https://www.euro.cz/byznys/glyfosat-roundup-rakovinotvorny-eu-zakaz-1379746, https://www.novinky.cz/ekonomika/395901-nejprodavanejsi-nemecka-piva-obs...

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-odhalila-vysoke-koncentrace-jed...

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-h...

[6] http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)70134-8/abstract

[7] www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-glyfosat-pusobi-zavazne-one...

[9] http://www.pan-europe.info/press-releases/2017/10/press-release-new-stud...

[10]
Více o kauze Monsanto papers například zde: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-09/monsanto-was-its-own-...
http://www.spiegel.de/international/world/monsanto-papers-reveal-company...
https://usrtk.org/pesticides/mdl-monsanto-glyphosate-cancer-case-key-doc...

[11]
http://gmwatch.org/en/news/latest-news/17688  

[12]
https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2017/10/setting-record-...

[13] https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/15/eu-report-on-weedkil...

[14] Alternativám ke glyfosátu se věnuje nejnovější studie dostupná na http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/...

Alternativy odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích pak publikace Parky a trávníky bez rizikového glyfosátu – jak na to?, dostupná zde: www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/parky_a_travniky_bez_rizikoveho_glyfosatu_infolist.pdf

Šítky aktuality: