Globální změny podnebí – vláda se musí přidat k mezinárodnímu úsilí

Hnutí DUHA urgovalo vládu, aby vzala vážně dnes zveřejněnou zprávu mezinárodního panelu pro globální změny podnebí a začala se seriózně zabývat snižováním českých exhalací oxidu uhličitého.
Čtrnáctičlenný panel politiků, byznysmenů a vědců vedený americkou republikánskou senátorkou Olympií Snowovou a bývalým britským ministrem průmyslu a dopravy Stephenem Byersem měl za úkol navrhnout další postup opatření proti globálním změnám podnebí, který by byl přijatelný pro obě strany Atlantiku. Velká Británie, která letos předsedá skupině G8 a ve druhé polovině roku také Evropské unii, chce využít této příležitosti a dosáhnout nové shody mezinárodního společenství.
Zpráva především navrhuje, aby za dlouhodobý cíl bylo stanoveno omezení růstu průměrné globální teploty na hranici 2 stupně Celsia nad úrovní před průmyslovou revolucí. Překročení tohoto bodu by patrně znamenalo „podstatné snížení zemědělských výnosů, výrazné zvýšení počtu lidí ohrožených nedostatkem vody a plošné důsledky pro lidské zdraví“. Zároveň panel doporučuje několik konkrétních opatření:
zvýšit do roku 2025 podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v zemích G8 na čtvrtinu,
zvýšit výdaje na výzkum a vývoj čistých technologií na dvojnásobek,
zavést systémy obchodování s emisemi oxidu uhličitého, které by průmysl přiměly ke snižování znečištění,
přesunout zemědělské dotace na podporu energetických plodin.
Snížení exhalací a nové technologie „vytvoří pracovní místa a zahájí novou éru ekonomické prosperity“, upozorňuje zpráva.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Cenné na zprávě je, že se na doporučeních tentokrát nedohodli nezávislí vědci nebo ministři životního prostředí, nýbrž politici z obou stran Atlantiku i byznysmeni. Zpráva zároveň klade důraz na opatření jednotlivých zemí, nejen mezinárodního společenství. Česká republika patří mezi nejhorší znečišťovatele v Evropě i mezi průmyslovými zeměmi. Vláda proto nesmí nechat debaty na velkou diplomacii mezi Bruselem, Washingtonem, Moskvou a Tokiem, ale sama podniknout seriózní opatření ke snížení exhalací oxidu uhličitého. Zatím české politické špičky vysoké znečištění z domácích elektráren, hutí, chemiček i kamionů prakticky ignorují.“