Globální summit o čisté energii

Globální summit o obnovitelných zdrojích energie začne v úterý (1.6.) v německém Bonnu. Více než sedm desítek ministrů bude spolu s dalším půldruhým tisícem účastníků na konferenci, kterou svolal kancléř Gerhard Schröder, diskutovat o opatřeních k podpoře větrných či malých vodních elektráren, solárních kolektorů či spalování biomasy. Měli by se především zabývat kroky, které by odstranily znevýhodnění čisté energie ve srovnání s uhelnými či jadernými elektrárnami nebo spalováním ropy. Patří mezi ně především:·               legislativa, jako je český zákon o obnovitelných zdrojích, který právě projednává Poslanecká sněmovna;·               financování – například přesun projektů Světové banky a dalších mezinárodních institucí, které zatím dotují především fosilní paliva, do sektoru obnovitelných zdrojů.  Rozvoj čisté energie má snížit exhalace, které způsobují globální změny podnebí. Zároveň se považuje za důležité opatření pro ekonomický rozvoj, zejména ve třetím světě. Lokální, decentralizované obnovitelné zdroje lze budovat v jednotlivých obcích, nezávisí proto na drahé infrastruktuře rozvodné soustavy, která v rozvojových zemích neexistuje. Jsou tak mimořádnou příležitostí, jak zajistit elektřinu pro obyvatele chudé části světa – aniž by se zvýšilo znečištění.  Důležité jsou také závazky jednotlivých zemí. Ekologické organizace apelují na Evropskou unii, aby v Bonnu slíbila, že do roku 2020 bude z 25 % využívat energii z obnovitelných zdrojů. Zatím EU počítá se 12 procenty v roce 2010.  Mezi politická doporučení pro rozvoj obnovitelných zdrojů, která diplomaté už předjednali, patří také zavedení dlouhodobé garance výnosů z prodané elektřiny a jistoty jejího odběru. Právě to by měl zajistit také zákon, o kterém diskutuje česká Poslanecká sněmovna.  Protože více než na politických deklaracích záleží na konkrétních opatřeních, bude se ve středu v Bonnu konat také paralelní setkání zástupců parlamentů z mnoha zemí. Z českých poslanců ovšem pozvánku nikdo nepřijal.  Konference skončí v pátek 4. června.   Petr Holub, vedoucí programu Energie v Hnutí DUHA, řekl: „Konference asi nepřinese mnoho konkrétních globálních opatření, ale důležitá budou doporučení pro jednotlivé účastnické země a také závazky jednotlivých účastníků. Také česká delegace by měla přispět k tomu, že se zde Evropská unie zaváže ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ze dvanácti procent na konci této dekády na čtvrtinu v roce 2020.“ „Mimořádně důležité třeba je, co v Bonnu řekne Světová banka. Její vlastní interní zpráva nedávno doporučila, aby do roku 2008 úplně přestala financovat těžbu uhlí a zaměřila se hlavně na čistou energii. Ve srovnání s obrovskými možnostmi rozvojových zemí jsou naše evropské debaty o potenciálu obnovitelných zdrojů trochu směšné. Ve třetím světě více svítí slunce, fouká vítr a přitom tam chybí elektrické dráty, takže decentralizované, lokální obnovitelné zdroje často představují jedinou možnost, jak lidem zajistit elektřinu. Tady je hlavní budoucnost tohoto sektoru.“