Garance práv občanů ve sněmovně zatím hladce prochází

 Důležitou smlouvu, která občanům garantuje právo na informace o znečištění nebo na vyjádření se ke stavbě chemičky, dolu či elektrárny za vlastním domem, pozdě večer jednoznačným hlasováním v prvním čtení začala projednávat Poslanecká sněmovna.
Takzvanou Aarhuskou úmluvu čeští diplomaté podepsali už před více než pěti lety, ale parlament ji dodnes neratifikoval. Smlouva zaručuje každému občanu právo:
·         na veškeré informace o znečištění – úřady tedy například nesmí utajovat výši exhalací z továren, údaje o kontaminaci pitné vody nebo obsah vydaného povolení ke zřízení skládky;
·         vyjadřovat se ke škodlivým projektům – podle smlouvy musí státní úředníci každému umožnit, aby se vyjádřil ke stavbě třeba chemičky ve své čtvrti nebo velkolomu za vesnicí;
·         obrátit se na soud se stížností proti úřadům – každý tedy může žádat, aby nezávislí soudci rozhodli, zda například povolení vypouštět toxické látky, které úřady udělily továrně nedaleko jeho domu, neporušuje zákony na ochranu zdraví.
Smlouva tak občanům garantuje, že se poměry nevrátí před rok 1990 a brání také třeba úplnému zrušení zákonů o svobodě informací, proti kterým někteří dnešní poslanci před několika lety hlasovali.
Poslanci v prvním čtení smlouvu schválili  drtivou většinou hlasů přítomných. ČSSD, lidovci a Unie svobody se v koaliční smlouvě zavázali Aarhuskou úmluvu podpořit. Přesto někteří koaliční delegáti byli mezi těmi, kteří pro ni nehlasovali.
V listopadu smlouvu poměrem hlasů 38:6 schválil Senát, devět senátorů se zdrželo hlasování.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Aarhuská úmluva je nejdůležitější garancí občanských práv na informace o znečištění a na demokratickou debatu o různých megaprojektech. Každému, komu mají za domem stavět chemičku nebo otevřít velkoskládku za obcí, úmluva zaručí, že se bude moci k záměru vyjádřit. Pět let po českém podpisu je už načase, aby parlament dohodu ratifikoval. Hlasování v prvním čtením je docela dobrou předzvěstí dalšího jednání."Informační list o Aarhuské úmluvě: http://www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/aarhus.pdf