Funkční řešení snížení cen energií musí cílit na ohrožené a motivovat k úsporám a čisté energii

Česká vláda dnes představí návrh na snížení cen elektřiny pro spotřebitele. Ceny energií jsou neúnosné pro domácnosti i firmy. Ekologické organizace upozorňují, že aby bylo řešení funkční, musí se strop či kompenzace vztahovat na základní spotřebu (nižší než v minulosti) a snížit cenu elektřiny tak, aby to lidem pomohlo a zároveň zůstala motivace ke snižování odběru. Řešení však nutně musí zohlednit zranitelné odběratele, které vysoké ceny ohrožují kvůli nízkým příjmům či z jiného sociálního důvodu a poskytnut jim cíleně ještě vyšší pomoc. Souběžně by měla vláda odstranit překážky, které brání tomu, aby i nízkopříjmové domácnosti využívaly lokální obnovitelné zdroje a zateplovaly domy.

 

 Česká vláda může podle ekologických organizací navázat na rýsující se řešení na úrovni EU, které směřuje k odebrání obřích zisků z výroby v jaderných, obnovitelných a uhelných zdrojích energetickým firmám a využití peněz na snížení účtů za elektřinu [1]. Může to udělat cenovými stropy nebo kompenzacemi. Aby to však opravdu vedlo k výsledku, je dle ekologických organizací respektovat pět důležitých bodů:

 

 Jednat rychle

Vláda nemůže čekat na konečný výsledek evropské shody a její platnost. Evropské řešení jde navíc směrem odčerpání zisků energetických direm, které vyžadauje další krok a to je využití peněz na úrovni členských států, které musí být včas připraveno. Snížení cen energie v Česku musí začít platit se začátkem topné sezony. 

 

 Nevázat podporu na spotřebu 

Cenové stropy či kompenzace by měly být vázány na zajištění základní spotřeby  (pod úrovní loňské spotřeby) a podpora by se ideálně neměla snížit, pokud příjemce odebere ještě méně. Naopak zvýšená spotřeba by už měla být za vysoké tržní ceny. To zajistí, aby spotřebitelé (ať už domácnosti nebo firmy) byli nadále motivování ke snížení spotřeby.

 

 Nastavit plošné stropy či kompenzace motivačně pro snižování spotřeby

Vláda by měla nastavit plošný strop pro ceny dostatečně nízko nebo plošné kompenzace dostatečně vysoko, aby to spotřebitelům pomohlo, ale zase ne tak, aby zmizela motivace šetřit nebo instalovat lokální obnovitelné zdroje pro pokrytí vlastní spotřeby. Je potřeba myslet dopředu a spolu s podporou sledovat i systémové řešení v podobě úspor a obnovitelných zdrojů. Navíc platí, že čím nižší stropy a čím vyšší kompenzace, tím je řešení dražší a tím méně zbyde na systémová řešení.

 

 Cílit vyšší podporu na zranitelné 

Plošné snížení či kompenzace cen - pokud bude provedeno správně - bude nadále silně motivovat k úsporám, ale nevyřeší problémy všech domácností. Například lidé s nízkým příjmem v nezatepleném domě nemají peníze ani čas na zásadní snížení spotřeby a nebudou mít ani na zaplacení snížených (avšak stále vysokých) účtů. Také budou potřebovat pomoci s vyššími účty za vytápění plynem či dálkovým teplem. Řešením je definovat zranitelného zákazníka a zákazníka ohroženého energetickou chudobou.a těmto skupinám poskytnout jednoduché a dostatečně vysoké příspěvky na bydlení a sociální slevy, která udrží jejich výdaje za energie na přijatelné úrovni oproti příjmům.

 

 Zrychlit a rozšířit zateplování domů a rozvoj lokální výroby a sdílení elektřiny 

Ministerstvo životního prostředí musí změnit nastavení dotací na zateplování,  solární panely a další obnovitelné zdroje v bytových i rodinných domech tak, aby na ně dosáhly i domácnosti s nízkými příjmy, které nyní nemají na předfinancování a financování investice. U nájemního bydlení je potřeba umožnit nájemníkům investovat do úsporných opatření (například izolace oken) a přitom je chránit před ztrátou bydlení a započítat tyto investice do slevy na nájemném. 

 

 Pro efektivní pomoc domácnostem v bytové nebo energetické nouzi je nezbytné současně vybudovat síť kontaktních míst bydlení a úspor energie na obcích, na které se bude moci obrátit kdokoli, komu kdo má problém s účty za energie nebo je chce snížit. Kontaktní místa bydlení, která už v několika obcích fungují, přitom nemusí jen napomáhat využívání příspěvku na bydlení, ale zajišťovat veškeré poradenství v oblasti bydlení včetně energetického poradenství.

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu musí konečně navrhnout a vláda prosadit novelu energetického zákona a prováděcích vyhlášek, které zavedou jednoduchá pravidla pro zakládání a fungování energetických společenství, umožní sdílení elektřiny mezi členy energetických komunit a jejich přístup do distribuční soustavy. Komunitní obnovitelné zdroje dají přístup k levné a čisté energii i lidem, kteří nemají vlastní střechu nebo dost peněz na vlastní zdroj. Podle Studie EGÚ Brno mohou projekty obnovitelné komunitní energetiky obcí a bytových domů v ČR vyrobit potenciál 12 715 GWh elektřiny, tedy pokrýt 79 % spotřeby domácností [2].

 

 Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Ceny elektřiny jsou neúnosné a je nutné je pro spotřebitele plošně omezit. Pokud chce vláda přijít s funkčním řešením tak musí kombinovat plošnou podporu motivující ke snížení spotřeby a zároveň vyšší a cílenou podporu pro lidi ohrožené energetickou chudobou. Musí také podpořit domácnosti, které mají kvůli drahému plynu problém s náklady na vytápění. A současně je nutné odstranit překážky, které brání, aby i nízkopříjmové domácnosti zateplovaly domy a využívaly lokální obnovitelné zdroje a tím postupně snižovaly svoji závislosti na nepředvídaleném trhu či finanční podpoře do státu.”

 

 Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, uvádí: 

“Česká vláda svými opatřeními na snížení cen elektřiny pro spotřebitele má šanci navázat na řešení, která se připravují na evropské úrovni. Klíčové je, aby jednala rychle a potřebná opatření začala platit ještě před začátkem topné sezóny. Domácnostem by měla být zajištěna základní spotřeba pomocí cenových stropů či kompenzací. Zároveň je nutné myslet i na další skupiny občanů, které patří mezi zvlášť zranitelné a ohrožené energetickou chudobou. Současně nelze zapomínat na systémová řešení, která přinesou dlouhodobou úlevu. Jde například o zateplování, obnovitelné zdroje, či změnu energetického zákona, který by upravil fungování energetických komunit. Ty totiž přispívají k větší energetické soběstačnosti.” 


Informace pro editorky a editory:

[1] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/17540/zisky-z-elektraren-maji-jit-lidem-staty-musi-pomoci-zranitelnym-a-srazit-zavislost-na-plynu/ 

 [2] https://www.hnutiduha.cz/publikace/studie-potencialu-komunitni-energetiky-v-obcich-bytovych-domech-cr