Frontální atak na občanská práva: koaliční poslanci vs. koaliční smlouva

Čtyři poslanci dnes sérií návrhů na razantní škrtání v zákonech ve sněmovně zahájili frontální útok na občanská práva v ekologické oblasti. Protože všechny návrhy jsou v přímém rozporu s koaliční smlouvou, rozpoutá se v příštích dnech ostrý konflikt hlavně ve vládních stranách.
·         Jaroslav Skopal (ČSSD) navrhl úplně zrušit právo občanů vyjadřovat se v povolování projektů, jako je skládka, chemička nebo elektrárna v sousedství jejich domu, a případně požádat vyšší úřad o přezkoumání verdiktu.
·         Tom Zajíček (ODS) žádá omezit tato občanská práva výhradně na územní řízení o stavbách. Lidé by se tedy napříště nemohli vyjadřovat například k povolení těžby ve velkolomech nebo povrchových dolech, k povolení zásahů do rázu krajiny v okolí své obce ani ke kácení v přírodních rezervacích či k povolení hubení ohrožených druhů – přestože příslušný paragraf je paradoxně součástí zákona o ochraně přírody a krajiny.
·         Jaroslav Pešán (ODS) a Marián Bielezs (US-DEU) už dříve navrhli dnes formálně přednesený návrh, podle kterého občané napříště nebudou mít právo žádat vyšší úřad o přezkoumání povolení pěstovat geneticky modifikované plodiny. Pěstování GM plodin navíc bude utajováno.
Faktické omezení občanských práv bude patřit také k důsledkům navrhovaného odebrání kompetencí ministerstvu životního prostředí, podle kterého by napříště jednotliví členové vlády měli sami sobě připravovat posudky a vydávat hodnotící stanoviska na své vlastní návrhy vládních koncepcí – například státní surovinové politiky, plánu rozvoje turistiky či programu výstavby letišť [1]. Poslanci ovšem rozhodli, že tento kontroverzní návrh, který ve vládě na poslední chvíli prosadil Milan Urban (ČSSD), bude dál projednáván parlamentními výbory. Hlasování o něm se tedy odkládá.
Sociální demokraté, US-DEU a lidová strana se v koaliční smlouvě zavázali odmítat takové návrhy, když slíbili "podporovat udržení a zkvalitnění účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí".
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Právo vyjadřovat se ke stavbě velkoskládky či chemičky za domem nebo povrchového dolu v sousedství obce patří mezi demokratické samozřejmosti. Tím více šokující je série hned několika podobných návrhů, které ve sněmovně padly během jediného odpoledne. Poslanecká sněmovna ale za poslední léta už řadu podobných návrhů zamítla, obvykle výraznou většinou hlasů. Tentokrát navíc návrhy vyvolají ostrý politický konflikt ve vládních stranách, protože jsou v přímém rozporu s koaliční smlouvou."
 
Poznámky:
[1] Podrobnější tisková zpráva: http://www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=146