Expertní organizace vyzývají ministra Tomana, aby zajistil zdravou krajinu díky výrazné proměně zemědělských dotací

Organizace dlouhodobě působící v oblasti péče o krajinu [1] dnes v otevřeném dopise [2] vyzvaly ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zajistil transparentní přípravu nových zemědělských dotací a zasadil se o ambiciózní reformu Společné zemědělské politiky na evropské i české úrovni. Upozorňují přitom, že klíč ke zdravé české krajině, která zadrží vodu a bude odolná proti suchu, leží právě v nastavení zemědělských dotací, které se projednávají po sedmi letech.


V minulém období Společné zemědělské politiky putovalo k českým zemědělcům přes 200 miliard korun, které však nezvrátily negativní trendy v krajině a půdě. Nové nastavení zemědělských dotací se nyní současně projednává na evropské i české úrovni. I přes vysoký objem veřejných financí, které do zemědělství potečou, však Ministerstvo zemědělství zatím nezveřejnilo k procesu jejich nastavení základní informace. Přestože přípravy probíhají již od loňského podzimu, nejsou například veřejně dostupné časový harmonogram příprav či zpracované podkladové analýzy.


Přitom správné nastavení podmínek zemědělských dotací se může pozitivně projevit v kvalitě půdy, omezení eroze, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu nebo zvýšení tolik potřebné biologické rozmanitosti.


Organizace proto po ministru zemědělství společně požadují:

  • Faktické zahrnutí evropských a národních cílů do přípravy Strategického plánu [3] .
  • Zvýšení transparentnosti přípravy Strategického plánu.
  • Zapojení široké veřejnosti do přípravy Společné zemědělské politiky a Strategického plánu.
  • Prosazení ambiciózní reformy Společné zemědělské politiky na evropské úrovni.

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, k tomu říká: „Příprava nového období Společné zemědělské politiky představuje šanci pro ozdravení naší krajiny, ze kterého budou mít prospěch zemědělci i česká veřejnost, kteří stále silněji pociťují dopad sucha nebo povodní. Ministr Toman musí zabránit tomu, aby se veřejné peníze lily do nešetrné zemědělské praxe. Zemědělcům musí zároveň zajistit dostatečnou podporu k tomu, aby své hospodaření mohli změnit a o českou krajinu mohli skutečně pečovat.“


Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, doplňuje: „Trvalý pokles početnosti ptáků a celkové přírodní rozmanitosti zemědělské krajiny dokládá, že i přes dlouhodobou snahu Evropské unie se ozelenění zemědělství nedaří. A neříkají to jen ochranáři, potvrzuje to i zpráva Evropského účetního dvora. Návrh nové zemědělské politiky je příležitostí, která se nesmí promeškat - za peníze, které platíme z našich daní, musíme dostat zdravou krajinu.“


Miroslav Kundrata, ředitel strategického rozvoje Nadace Partnerství, dodává: „Jedině pokud bude česká krajina zdravá, můžeme úspěšně čelit suchu. Zemědělské dotace musí motivovat zemědělce k zachování dlouhodobé úrodnosti půd, jejich schopnosti vsakovat srážky a odolnosti vůči erozi. Prakticky musí motivovat ke zvýšení podílu vzrostlé zeleně, rozčleňování rozlehlých lánů polí, obnově sadů, výsadbě remízků, zachování či tvorbě mokřadů  a podobně.“

Poznámky:
[1] Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Juniperia, Asociace místních potravinových iniciativ, Institut Cirkulární Ekonomiky, Ekodomov, Nadace Pro půdu

[2] Otevřený dopis ministru zemědělství je v příloze a také ke stažení na https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/06/otevreny_...
[3] Jde především o zahrnutí cílů nedávno zveřejněných evropských strategií Farm to Fork a Biodiversity strategy 2030, které jsou součástí Zelené dohody pro Evropu. Mezi cíli vztaženými k roku 2030 jde zejména o dosažení obhospodařování 25 % plochy v režimu ekologického zemědělství, 10 % přírodních prvků na zemědělských plochách, snížení užívání hnojiv o 20 %, snížení užívání pesticidů o 50 % či snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata o 50 %.

Kontakty:
Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, 773 768 769, anna.karnikova@hnutiduha.cz
David Kopecký, Nadace Partnerství, 721 468 231, david.kopecky@nap.cz
Václav Zámečník, Česká společnost ornitologická, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz