Experti doporučili nekácet vzácnou smrčinu na Šumavě

 
Hnutí DUHA přivítalo rozhodnutí ministerstva životního prostředí respektovat verdikt komise expertů, která doporučila nekácet smrky v pralesovitém porostu nedaleko šumavského pramene Vltavy.
 
Ministerstvo oznámilo, že stanovisko expertů bude podkladem pro rozhodnutí o odvolání Hnutí DUHA proti povolení kácet, které správa národního parku sama sobě vydala v červenci. Ochráněna tak zůstane unikátní pralesovitá smrčina, která je domovem kriticky ohroženého tetřeva hlušce a dalších vzácných druhů rostlin i živočichů.
 
Experti se shodli, že jde o mimořádně cenný horský les. Dendrologická analýza provedená během šetření pracovníky Akademie věd ukázala, že správa parku zde chtěla pokácet vzácné smrky až 250 let staré. Potvrdila tak, že náměstek ředitele správy Vladimír Zatloukal nemluvil pravdu, když tvrdil, že jde o porost uměle vysázený před 150 lety ("Jsou to zhruba sto padesátiletý smrky, který byly ovšem uměle vysázený na odvodněném rašeliništi, to je umělá výsadba s pralesem nemá nic společnýho. Takovýmhle způsobem byly v minulosti zakládány hospodářské produktivní lesy na Šumavě před těmi sto padesáti lety" - Radiožurnál 22. srpna).
 
Hnutí DUHA bude žádat o vyhlášení bezzásahového území, jež by - v souladu s březnovou dohodou české a německé vládní delegace - navazovalo na jádrovou zónu sousedního bavorského národního parku. Předejde se tak vytvoření holin v okolí pramenů Vltavy.
 
Hnutí DUHA ukončí blokádu a odvolá hlídky, které na u pramene Vltavy sledovaly pohyb lesních dělníků. Správa parku už dříve avizovala, že bude stanovisko ministerstva respektovat.
 
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Doporučení expertní komise respektujeme a vítáme. Blokáda zachránila vzácný les, odvoláme  i hlídky, které u pramene Vltavy stále sledují pohyb lesních dělníků. Pralesy prvních zón se v národních parcích ponechávají přirozenému vývoji. Kůrovec podobně jako lavina, vichřice nebo pády starých stromů patří mezi přírodní proměny pralesního ekosystému. Smrčina na pramenech Vltavy patří mezi nejvzácnější části Šumavy."