Evropský větrný boom: český průmysl zůstává pozadu

 
Česká republika vinou špatné legislativy beznadějně zaostává v rozvoji čistých zdrojů energie, varovalo Hnutí DUHA v reakci na nové plány evropských výrobců větrné elektřiny.
 
Evropské sdružení pro větrnou energii (European Wind Energy Association) oznámilo, že do konce desetiletí plánuje zvýšit instalovanou kapacitu větrných elektráren v zemích současné Evropské unie na trojnásobek – 75 000 megawattů. Takový objem by zajistil elektřinu pro 86 milionů průměrných Evropanů (167 terawatthodin elektřiny) a pokryl třetinu závazku snížit exhalace oxidu uhličitého, ke kterému se EU zavázala v Kjótském protokolu (523 milionů tun).
 
Doposud průmysl ve tři roky starém plánu předpokládal, že do roku 2010 dosáhne 60 000 MW, tedy o čtvrtinu méně. Skutečný rozvoj však v posledních letech postupuje rychleji než tyto záměry.
 
V České republice ale rozvoj čistých, takzvaných obnovitelných zdrojů dokonce i navzdory několika novým projektům postupuje podstatně pomaleji než v Německu, Dánsku, Velké Británii, Španělsku a dalších evropských státech. Vinu na tom nese především špatná legislativa, která výrobcům negarantuje návratnost investic.
 
Česká republika nyní vyrábí 5 GWh větrné elektřiny ročně – tedy řádově desetiny procena svého potenciálu.
 
Petr Holub z Hnutí DUHA řekl:
"Větrná elektřina se v evropských zemích stává důležitým průmyslovým odvětvím. Čisté zdroje snižují exhalace, vytvářejí tisíce pracovních míst a zásobují proudem už milióny domácností. Český sektor obnovitelných zdrojů kulhá kilometry pozadu za evropskými trendy. Vinu nese hlavně špatná legislativa. Domácí výrobci vůbec nemají jistotu, že se jim investice do větrných elektráren a podobných projektů vůbec vrátí, takže je velmi obtížné získat bankovní úvěr."