Evropský parlament včera odmítl financovat spalovny a fosilní paliva

Parlament také definitivně schválil směrnici omezující jednorázové plasty

Evropský parlament včera podpořil Evropskou komisi a odmítl financovat z evropských fondů v letech 2021 až 2027 fosilní paliva a spalování i jiné zpracování směsných komunálních odpadů. Nyní budou zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu diskutovat o použití evropských fondů v uvedeném období v takzvaném trialogu se zástupci členských zemí zastoupených Radou EU.

Parlament také definitivně schválil směrnici omezující jednorázové plasty. Poté, co vyjde ve Věstníku evropské legislativy, potrvá dvouletá lhůta pro zapracování směrnice do pravidel členských zemí Unie.

Česká republika však navrhuje podporovat přechod od pálení uhlí k pálení odpadků, a to .v rámci programu RE:START na restrukturalizaci uhelných oblastí Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje  Ekologické organizace tyto snahy trvale kritizují a upozorňují, že jsou v rozporu s politikou Evropské komise a Evropského parlamentu.

Podle Evropské komise a Evropského parlamentu má mít při využívání evropských fondů absolutní přednost prevence vzniku odpadů, opakované použití výrobků a recyklace. Naopak investice do zařízení zpracovávajících směsný komunální odpad by žádnou dotaci z evropských fondů získat neměly (s výjimkou odlehlých oblastí Unie, což se však kontinentální Evropy netýká). Podpora zařízení zpracovávajících směsný komunální odpad by podkopávala minimalizaci směsného komunálního odpadu.

Evropský parlament dále definitivně schválil směrnici EU o omezení jednorázových plastů. Ta požaduje:

●    Celoevropský zákaz jednorázových plastových brček, příborů, talířů, míchadel na nápoje, čistítek do uší, tyček na balónky, oxo-degradabilních plastů [1] a krabic na odnos jídla a kelímků z pěnového polystyrenu od roku 2021.
●    Finanční zodpovědnost výrobců za čištění životního prostředí od svých výrobků. V případě rybářského vybavení si samy členské země EU určí cíl pro jejich sběr.
●    Vysbírání 77% nápojových lahví do roku 2025, respektive 90% lahví do roku 2030. Nápojové lahve mají od roku 2030 obsahovat minimálně 30% recyklátu a od roku 2024 musí být víčka lahví jejich neoddělitelnou součástí.
●    Členské státy mají snížit používání jednorázových kelímků a plastových krabic na odnos jídla, ale není stanoven žádný konkrétní cíl.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Odpadky budou mnohem méně znečišťovat evropská moře, řeky a lesy. Zodpovědnost za výrobky přechází na výrobce. Například zbytečným plastům na jedno použití zvoní hrana. Většina odpadů se bude recyklovat nebo opakovaně používat.“

„Evropský parlament a Evropská komise dávají silný signál členským zemím, že ambiciózní cíle Balíčku pro oběhové hospodářství na recyklaci a opakované použití 65% komunálních odpadů myslí zcela vážně. Česká republika jde ustavičnou snahou podporovat spalovny odpadků zcela opačným směrem.“

Tuto a další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] oxo-degradabilní plasty jsou plasty, které se časem rozpadají na malé kousky plastů, stále však znečišťují životní prostředí.