Evropský parlament ratifikoval klimatickou dohodu z Paříže, ta tím vejde v platnost

Evropský parlament právě souhlasil s ratifikací pařížské klimatické dohody. Tím by měly být splněny právní podmínky (tedy ratifikace minimálně v 55 státech, které zároveň vypouštějí minimálně 55 procent emisí skleníkových plynů) pro to, aby přelomová dohoda o ukončení fosilní závislosti světa vešla v platnost [1]. 

Po nedělní ratifikaci v Indii (která vypouští 4 % globálních emisi) se totiž dnes přičte 4,6 % za ty státy EU, které již ratifikovaly na domácí půdě. Celkový součet je nyní již přes 56 % a přes 60 států světa.

Další státy EU se přidají postupně. Česká vláda ratifikaci parlamentu a prezidentovi doporučila 21. září a minulý týden odsouhlasila i dnešní ratifikaci Evropským parlamentem.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Začátek konce fosilní závislosti je zde. Přinese lepší prostředí pro život, pracovní místa, energetickou bezpečnost i silnější ekonomiku. Česká republika se potřebuje na změny připravit a využít velkou příležitost. Proto musí co nejrychleji přijmout antifosilní zákon, který nastaví jasné cíle a tempo a dá podnikům potřebnou jistotu. Když se dokázaly shodnout všechny členské státy EU a táhnout za jeden provaz, tak to musí dokázat i čeští politici a zákon prosadit."

Kontakty:

Jiří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz,

 

 

Poznámky:

[1] http://climateanalytics.org/hot-topics/ratification-tracker.html