Evropská komise zveřejnila analýzu dopadů Pařížské klimatické dohody na energetickou politiku EU

reakce Hnutí DUHA, Glopolisu a Centra pro dopravu a energetiku

Evropská komise dnes zveřejnila analýzu [1] nároků, které má na energetickou a klimatickou politiku i legislativu EU uzavření přelomové dohody o ochraně klimatu v Paříži v prosinci minulého roku [2]. Hnutí DUHA, Glopolis a Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) nesouhlasí s tvrzením EK, že stanovené cíle snížení emisí skleníkových plynů EU pro rok 2030 není potřeba zlepšit.  

Expertní studie totiž ukazují [3], že k omezení oteplení na maximálně dva stupně Celsia (přičemž Pařížská dohoda požaduje zastavení oteplování pokud možno už na 1,5 stupních Celsia) je zapotřebí, aby emise začaly významně klesat co nejdříve a ve druhé polovině století už byly o 95 % nižší. V roce 2030 by tedy EU měla snížit emise minimálně o  55 % (oproti roku 1990). Závazný cíl EU je nyní pouhých 40 procent do roku 2030, přičemž už v roce 2020 by evropské emise měly klesnout o 30 %.  Evropa přitom může snížit emise razantněji, což bude mít navíc i větší ekonomické přínosy [4].

EK naopak zdůrazňuje, že je nutné stanovit dlouhodobé cíle pro snížení emisí skleníkových plynů po roce 2030. V EU ale takový závazný cíl zatím neexistuje. Evropský parlament pouze schválil orientační cíl: snížit emise o 80 – 95 % do roku 2050. Řada států – Francie, Německo, Británie, Rakousko, Švédsko, Dánsko, Finsko či Irsko – si již závazné cíle do roku 2050 legislativně stanovila.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Analýza Evropské komise opět potvrdila, že státy, které přijaly antifosilní zákony, můžeme nejen chválit za zodpovědnost v řešení závažného problému změny klimatu, ale také obdivovat jejich zodpovědnost v přípravě ekonomiky na nevyhnutelné změny. Snížení závislosti na fosilních palivech navíc přináší zlepšení kvality ovzduší i posílení průmyslu a vznik nových pracovních míst. Naše vláda by měla co nejrychleji schválit přípravu českého antifosilního zákona.“

Klára Sutlovičová, analytické centrum Glopolis, vedoucí programu Energetika a změna klimatu, řekla:  

Evropská klimatická politika léta přešlapuje na místě, zatímco Čína, Japonsko, USA nebo třeba Chile masívně investují do čistých zdrojů energie. Dohoda z Paříže potvrdila, že snižování nezdravé závislosti na uhlí, ropě nebo zemním plynu se vyplácí.

Hugo Charvát z Centra pro dopravu a energetiku doplnil:

„Evropa ani Česká republika si jednoduše nemohou dovolit dalších čtrnáct let zahálet. Navíc za každou korunu, kterou dnes ´ušetříme´ na investicích do obnovitelných zdrojů nebo úspor energie, budeme muset později investovat dvakrát tolik na obranu proti suchu, povodním nebo vlnám vedra.”

 


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


 

Poznámky:

[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm  

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/svet-schvalil-globalni-dohodu-o-ochrane-klimatu  

[3] UNEP (2012). The Emissions Gap report 2012.http://www.unep.org/pdf/2012gapreport.pdf

[4]

Fraunhofer ISI (2012).Concrete Paths of the European Union to the 2°C Scenario. http://www.isi.fhg.de/isi-media/docs/e/de/publikationen/Begleitbericht_Contribution-to-climate-protection_final.pdf

Greenpeace/EREC (2012) Energy R[evolution] scenario for EU-27. http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/Energeticka-revoluce-pro-CR/

Ecofys/WWF (2013) Re-energizing Europe. Putting the EU on track for 100% renewables. http://awsassets.panda.org/downloads/res_report_final_1.pdf

 

Šítky aktuality: